Sverige skulle kunna ha upp till 25 små modulära kärnreaktorer på plats till år 2050, det visar en prognos gjord av WSP.

ANNONS

Under senare år har små modulära kärnreaktorer, så kallade SMR, väckt allt mer intresse och för närvarande är hela 90 unika projekt med dessa reaktorer under utveckling världen över, konkreta planer finns även i Sverige.

Tagit fram två scenarier

WSP har i en rapport tagit fram två scenarier till framtidens kärnkraft i Sverige. I ett lägre scenario antas att Sverige skulle kunna ha sex SMR igång till 2050 och i ett högre scenario antas att antalet kan vara 25.

Sex SMR skulle kunna producera cirka 1 800 megawatt el och den första reaktorn skulle kunna vara på plats om 12 till 15 år.

Det högre scenariot, med 25 SMR, skulle cirka 5 000 megawatt el produceras och den första reaktorn skulle kunna vara på plats i slutet av 2020-talet.

Skillnaden i elproduktion mellan de olika scenarierna är cirka 3 200 megawattimar, vilket ungefär motsvarar tre konventionella kärnreaktorer.

WSP:s två scenarier för SMR och Anna Nordling
WSP:s två scenarier för SMR och Anna Nordling. (Foto: WSP)

Troligaste scenariot i det lägre spannet

Anna Nordling, energiexpert på WSP, säger att det mer troliga scenariot ligger i det lägre spannet.

ANNONS
ANNONS

”SMR med konventionell teknik skulle rent tekniskt kunna stå färdigt i slutet av 20-talet. Däremot dröjer det betydligt längre innan tekniken där kärnbränslet kan återanvändas är här. I debatten har det varit en viss sammanblandning av dessa två”, säger hon i ett pressmeddelande.

Den hastighet utbyggnaden når påverkas av om Sverige tar en proaktiv eller en reaktiv roll i utvecklingen av SMR.

Tillför flexibilitet och kan byggas i etapper

”Den största fördelen med SMR är flexibiliteten den tillför elsystemet, den kan byggas ut etappvis, och kan placeras nära stora konsumenter så som industri, vätgasproduktion eller serverhallar”, säger Anna Nordling i pressmeddelandet

Hon påpekar att den mindre storleken också ger investerare större flexibilitet och mindre affärsrisk, hon menar att det är en ny typ av affärsmodell kring kärnkraft.

Innan SMR kan bli verklighet i Sverige återstår frågor om tillstånd, licensiering och tillgång på kompetens samt frågan om slutförvar.

Finns även potentiella risker med SMR

”Självklart finns det potentiella risker med flera mindre och utspridda kärnreaktorer. Bland annat vad gäller fysiskt skydd, säkerhet och frågor kring ansvar och spridning av nukleärt material”, säger Anna Nordling i pressmeddelandet.

Hon tillägger att den mindre storleken samtidigt också medför säkerhetsfördelar eftersom reaktorerna producerar mindre resteffekt som måste kylas bort.

ANNONS
ANNONS

Hon förklarar att kylningen dessutom i högre grad kan ske med passiva system, alltså att tillgång till el inte behövs för att påbörja nedkylningen.

WSPs rapport i sin helhet (pdf).

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Det tar tid att bygga ut kärnkraften [Dagens PS]