Regeringens och Sverigedemokraternas Tidöavtal får energibranschen att hoppas på att Sverige ska satsa stort på kärnkraft, men ny kärnkraft tar tid.

ANNONS

Anna Nordling, energiexpert på teknikkonsulten WSP, tycker att det bland politiker finns en övertro om att vi snabbt ska få ny kärnkraft på plats, men enligt en ny rapport från WSP kan en första ny reaktor vara klar först 2035, det rapporterar Dagens Nyheter.

Intresset inzoomat på SMR

”Det är väldigt liten sannolikhet att nästa svenska reaktor blir av den traditionella stora typen. De kräver enorma investeringar, som är svåra utan statliga garantier. Det är tydligt att politikernas intresse är otroligt inzoomat på SMR”, säger Anna Nordling till DN.

Små modulära reaktorer, SMR, är mindre än traditionella reaktorer och kan produceras i en fabrik och monteras på plats, vilket gör att kostnaden blir lägre och investerare snabbare kan tjäna pengar.

I dag kan endast fyra SMR byggas

En SMR kan anslutas till elnätet eller vara elkälla för, exempelvis, ett företag.

Anna Nordling påminner dock om att många hinder måste undanröjas innan detta kan bli verklighet, exempelvis förbudet att ha fler än tio reaktorer i drift, det skriver DN.

Med dagens sex reaktorer innebär det att endast fyra SMR kan byggas.

Inte lösningen på alla problem

”SMR är inte lösningen på alla våra problem, men tillsammans med andra fossilfria kraftslag och tekniker kan det vara en pusselbit i ett större system”, skriver Anna Nordling i WSP:s rapport om SMR.

Enligt rapporten är en av fördelarna med SMR att de kräver färre resurser för att implementeras, inte bara i investeringskapital utan även i lägre kompetenskrav, lägre personalbehov och lägre krav på leverantörer.

ANNONS
ANNONS

I Sverige skulle SMR:s viktigaste roll vara att tillföra planerbar elproduktion, särskild i de delar av landet där det bäst behövs, det menar WSP i sin rapport om SMR.

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Uniper deltar fortfarande i SMR-projekt i Oskarshamn [Dagens PS]