Trafikverket har gett Veidekke ASA i uppdrag att bygga sträckan Umeå–Dåva på Norrbotniabanan, bygget ska vara klart hösten 2023. 

ANNONS

Veidekke ASA ska bygga sträckan Umeå–Dåva på Norrbotniabanan. Kontraktsumman uppgår till 449,5 miljoner kronor och projektet ska vara klart till hösten 2023. Uppdraget omfattar bland annat tio kilometer färdig bankropp, åtta broar, service- och ersättningsvägar och återställningsarbeten.

Den nya järnvägssträckan Norrbotniabanan ska gå mellan Umeå och Luleå och blir cirka 270 kilometer lång. Den ska underlätta resor och godstransporter i hela Sverige genom att den nya järnvägssträckan tar en rakare väg nära kusten, förbi Norrlands största städer.

När transporter flyttas från väg till järnväg förväntas Norbotniabanan minska utsläppen av koldioxid med cirka 80 000 ton per år.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Regeringen: Hela Norrbotniabanan ska finansieras [Dagens PS]