Finansiell utveckling, januari-september 2020

ANNONS
 • Nettoomsättningen minskade med 4% (-5% exklusive valutaeffekter) till 114 815 MSEK (120 181).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 17 802 MSEK (16 889).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10 030 MSEK (19 715).
 • Periodens resultat uppgick till  1 989 MSEK (14 373).

 

Finansiell utveckling, juli-september 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 2% (0% exklusive valutaeffekter) till 35 375 MSEK (35 938).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 4 818 MSEK (3 594).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4 743 MSEK (8 677).
 • Periodens resultat uppgick till 3 583 MSEK (6 700).

 

Viktiga händelser, juli-september 2020

 • Ovanligt hög hydrologisk balans pressar elpriserna i Norden.
 • Invigning av vindkraftsparken Princess Ariane i Nederländerna.
 • Deltagande i auktion för stängning av kraftverket Moorburg i Hamburg.
 • Tilldelningsprocessen för elnätskoncessionen i Berlin underkändes i andra instans. Efter kvartalsslutet erbjöd Vattenfall att sälja bolaget Stromnetz Berlin till delstaten Berlin.
 • Invigning av pilotanläggningen för HYBRIT, ett partnerskap för fossilfri stålproduktion.
 • Anna Borg utsedd till ny vd och koncernchef från och med 1 november.

 

ANNONS
ANNONS

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se

Läs mer: Vattenfall skiftar koncernledning – HR-chef ny finansdirektör