I somras fattades beslut om att införa ensamarbete på pendeltågstrafiken i Stockholm, nu råder skyddsombudsstopp för ensamarbetet, enligt Arbetsmiljölagen.

ANNONS

I dag fattade fackförbundet ST Pendeln beslut om skyddsombudsstopp gällande ensamarbete på pendeltågstrafiken i Stockholm och trafikoperatören MTR har meddelats. I somras fattade Region Stockholm beslutet att införa ensamarbete, men det strider mot ett regeringsavgörande som förbjuder ensamarbete på pendeltågen.

Beslutet att avskaffa tågvärdarna på pendeltågen och ersätta dem med kameraövervakade dörrar fattades av Region Stockholms trafiknämnd den 15 juni förra året. Operatören MTR har sedan dess arbetat med målet att införa ensamarbete på pendeltågen under året.

Medför risker för passagerare

Skyddsombuden har varnat för att kameraövervakning inte helt kan ersätta tågvärdarna och för att det innebär risker för passagerarna att köra tågen med enbart lokföraren ombord.

Regeringen avgjorde redan år 2006 en tvist mellan den dåvarande trafikoperatören Citypendeln och skyddsombudet och förbjöd operatören att framföra pendeltåg som endast var bemannade med lokföraren.

Svårt för ensam lokförare

”Det gäller fortfarande, och därmed strider Region Stockholms beslut mot ett regeringsbeslut. Om ensamarbetet införs ska MTR betala böter för brott mot Arbetsmiljölagen. Att det är en annan operatör i dag spelar ingen roll för så enkelt kan man inte runda Arbetsmiljölagen, säger Roger Delin, ordförande för ST Pendeln i ett pressmeddelande.

Han förklarar att det är svårt för en ensam lokförare att hantera incidenter eller en akut situation som kan uppstå ombord. Tekniska fel och akuta sjukdomsfall kan inträffa och våld förekommer på tågen, Roger Delin menar att det inte är acceptabelt att ta bort tågvärdarna utan att ordentligt ha utrett konsekvenserna ombord.

ANNONS
ANNONS

St Pendeln har i dag meddelat MTR att det föreligger skyddsstopp mot ensamarbete inom pendeltågstrafiken.

Läs mer: Hadzialic: SL bör granskas för jäv [Dagens PS]