Stenhus Fastigheter lämnar ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva alla aktier i Randviken via en kombination av kontanter och nyemitterade aktier.

ANNONS

Randvikens bestånd är värderat till 6,4 miljarder kronor och för närvarande äger inte Stenhus Fastigheter några aktier i Randviken. Nu har dock Stenhus lämnat ett offentligt uppköpserbjudande om att köpa alla aktier i Randviken, det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt har ägare till 52,1 procent av aktierna i Randviken åtagit sig att acceptera budet. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till ungefär 2 714 miljoner kronor och är baserat på stängningskursen på Nasdaq First North den 14 april i år.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Randviken förvärvar fastigheter för 455 miljoner [Dagens PS]