Dagens PS

Städers omställning från biogas till el påverkas av media

el som drivmedel
När kollektivtrafiken elektrifieras kan biogasen trängas undan eller behöva anpassas, det visar en studie från IVL och Lunds universitet. (Foto: IVL)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 23 nov. 2021Publicerad: 06 okt. 2021

Medias framställning, forskningsrapporter och samhällsdebatten om biogas och el som drivmedel påverkar de beslut som fattas.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

När kollektivtrafiken elektrifieras kan biogasen trängas undan eller behöva anpassas. Hur de olika systemen framställs i media, forskningsrapporter och i samhällsdebatten bidrar till en bild som kan påverka de beslut som fattas i frågorna, det visar en studie som gjorts av forskare vid IVL svenska Miljöinstitutet och Lunds universitet.

“Medierapporteringen om fördelarna med elektrifiering av kollektivtrafiken är kraftfull och har potential att påverka beslutsfattare. Det är en av våra slutsatser, säger projektledaren Michael Martin, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Frågat sig hur avfallssystemet påverkas

I många svenska städer sker en snabb övergång från biogas till el i stadsbussar. I studien har Michael Martin och hans arbetsgrupp tittat närmare på ett specifikt fall som är modellerat utifrån ett byte från biogasbussar till elbussar i Stockholm.

Forskarna frågar sig sådant som hur avfallssystemet och den regionala hållbarheten påverkas av övergången eftersom matavfall samlas in i Stockholm, och även i andra städer, för att producera biogas till kollektivtrafiken.

Forskarna har tittat på frågorna genom att analysera mediebilden och samhällsdebatten om elektrifiering och tittat på vilka förväntningar som finns på omställningen.

Framställer elektrifiering som önskvärd

“Målet har varit att öka förståelsen för de uppfattningar och förväntningar som finns på de tekniska systemen, vilka potentiella undanträngningseffekter som kan ses, och vilka aspekter som används för att motivera det ena eller det andra systemet. Vi använder sedan den här information för att bygga dynamiska scenarier i vår analysmetod, säger Michael Martin i pressmeddelandet.

ANNONS

Forskarnas analys visar att media generellt framställer elektrifiering som en önskvärd och oundviklig utveckling och att argumenten är att elektrifiering möjliggör fossilfria, rena och tysta transporter. Kostnadsfördelar framhålls också. Även biogas i kollektivtrafik beskrivs som fossilfri och det nämns också att den genererar sociala fördelar, men det nämns mest i tekniska tidskrifter, inte i vanlig media.

Biogasens överlevnad hotas

Michael Martin berättar att studien visar att den uppfattning som förmedlas via media i allmänhet är korrekt. Elektrifiering av stadens transporter leder till minskad miljöpåverkan och socioekonomiska besparingar, men effekten av minskat buller är dock inte så stor som den ofta beskrivs.

Studien visar även att biogasens överlevnad hotas av undanträngningen av biogas från kollektivtrafiken och att nya marknader behöver byggas upp för att undvika stagnation. Biogasen kan exempelvis växa inom sjöfart och tunga transporter. Att ersätta diesel med biogas i tunga transporter skulle ge betydande miljömässiga och socioekonomiska fördelar.

Läs mer: Sjötrafiken i Stockholm ska bli fossilfri

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS