Söderbergsföretagen stärker sitt affärsområde Infrastruktur ytterligare genom att förvärva den finska marknadsledaren Normi Group.

ANNONS

Normi Group består av fyra separata bolag med kompetens inom infrastruktur, entreprenad, trafikvägledning och bergsprängning. I Söderbergsföretagens affärsområde infrastruktur ingår den svenska marknadsledaren Blinkfyrar och Provia, genom förvärvet stärker bolaget sitt affärsområde infrastruktur. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tillsammans kan nu Söderbergsföretagens Blinkfyrar och Normi Group skapa ett nytt nordiskt erbjudande med, exempelvis, intelligenta transportsystem, ITS, i fokus.

ITS är ett samlingsnamn för all informationsteknik som används för att förbättra transportsystemet och inom det ryms webbverktyg för till exempel nulägesinformation om trafikstockningar, reseplanering för både gods och människor, varningssystem mellan bilister och cyklister och till självkörande bilar.

Investeringar i ökad trafiksäkerhet behövs

”Nu ser vi till samhällets, stadens och vägtrafikens förändring och digitalisering. Genom den styrka som ryms inom bland annat ITS kommer vi kunna möta framtidens krav och bidra till ett mer hållbart samhälle med ökad trafiksäkerhet”, säger Elisabeth Nagy i pressmeddelandet. Hon är vd för Blinkfyrar i Sverige och säger vidare att man inte längre kan avstå investeringar i utökad trafiksäkerhet.

Söderbergföretagens vd och koncernchef, Mattias Sonnenfeld, menar att det uppdämda behovet gör att timingen för den här affären känns väldigt bra.

Skapar mervärde för kunderna

Söderbergsföretagens affärsområde infrastruktur omsätter cirka 600 miljoner kronor och man ser en stor framtidspotential inom ITS, samt en möjlighet att utvidga marknaden.

ANNONS
ANNONS

Normi Groups vd, Tommi Saarni, menar att både Blinkfyrar och Normi Group har unikt utvecklade produkter, innovationer och stor kunskap, och att bolagen tillsammans kan skapa ett ännu större värde för sina kunder.

Läs mer: Projekt om infrastruktur i stadsmiljö får medel från Formas [Dagens PS]