Dagens PS

Skenande kostnader hotar stoppa nya hyresbostäder

Stigande ränteläge och snabbt ökande kostnad att bygga kommer påverka byggnadstakten negativt
"Det stigande ränteläget i kombination med snabbt ökande byggkostnader kommer att påverka byggnadstakten negativt", säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta. (Foto: Sveriges Allmännytta)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 24 maj 2022Publicerad: 24 maj 2022

Snabbt ökande kostnader för på byggmaterial riskerar att göra det omöjligt att bygga bostäder med hyror som folk har råd med.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

En ny undersökning bland Sveriges Allmännyttas medlemsföretag visar att i en tredjedel av allmännyttans pågående upphandlingar avviker anbudspriserna kraftigt från det förväntade priset. I snitt ökar priserna i pågående byggprojekt med 10 procent och i vissa fall med upp till 30 procent.

“Enbart det senaste året har byggkostnaderna stigit med 12,2 procent enligt SCB. Det är en exceptionell kostnadsökning. Detta samtidigt som investeringsstödet för hyresbostäder har tagits bort”, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta, i ett pressmeddelande.

Högre anbudspriser

En enkät som gjorts bland Sveriges Allmännyttas 315 medlemmar visar att de ökande kostnaderna framför allt märks i pågående upphandlingar, bland medlemsbolagen är det 125 som har pågående upphandlingar och i nästan en tredjedel av dem avviker anbudspriserna rejält från det förväntade priset.

Av bolagen som har pågående upphandlingar uppger 25 stycken att anbudspriserna i snitt ligger nästan 20 procent högre än väntat och i några fall ligger de 40–50 procent högre. Även bland de 103 bolag som har pågående nyproduktion märks de ökande kostnaderna. Entreprenörerna har åberopat och aviserat extra betalning, eller inkommit med nytt kontraktspris i 170 av 265 pågående projekt.

I genomsnitt vill entreprenörerna öka kontraktspriset med 10 procent, men som mest har kostnadsökningar på 28–30 procent aviserats.

Ekonomiska reformer behövs

“Det stigande ränteläget i kombination med snabbt ökande byggkostnader kommer att påverka byggnadstakten negativt, vilket ökar behovet av ekonomiska reformer för ökat byggande. Vi ser framför allt tre steg för att kunna fortsätta bygga nya hyresbostäder som boende har råd att betala, säger Jonas Högset i pressmeddelandet.

ANNONS

LOU ger längre byggtid och ungefär 10 procent högre byggpriser jämfört med privata byggherrar. Om allmännyttan undantas från LOU kan byggprojekt gå snabbare och byggkostnaderna sänkas.

Inför låg moms på hyra

Om låg moms införs på hyra, förslagsvis 6 procent, kan hyresvärdar dra av momsen de betalar på köpta varor och tjänster. Om momsen på hyran är lägre än den 25-procentiga momsen på inköpta varor och tjänster skapas ett ekonomiskt utrymme som kan användas till att hålla nere hyrorna i nyproduktion.

För att långsiktigt komma till rätta med de höga byggkostnaderna krävs ett ökat industriellt byggande, då behövs ett nationellt typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem, så att fler aktörer kan bygga industriellt. Det kan ge bostäder med högre kvalitet, färre fel och lägre klimatpåverkan, det menar Fastighetsägarna.

Hela rapporten

I april skickade Sveriges Allmännytta en enkät till sina 315 medlemmar där de frågade om hur de ökande kostnaderna påverkar dem. Enkäten besvardes av cirka hälften och svaren resulterade i rapporten Skenande byggmaterialpriser hotar stoppa byggandet av nya hyresbostäder.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Inflationen bromskloss för bostadsbyggandet

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS