SBB publicerar koncernens intjäningsförmåga för 2023 som i dag ska redovisas vid investerarpresentationer i Oslo och Paris.

ANNONS

I samband med investerarpresentationer som i dag hålls hos Kepler Chevreux i Paris och DNB i Oslo kommer Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB, presentera koncernens intjäningsförmåga proforma för 2023.

Utfallet av proforma är inflationsjusterat och beaktar portföljförsäljningar efter utgången av årets andra kvartal samt gjorda avsiktsförklaringar om kommande försäljningar till ett sammanlagt värde om cirka 12 miljarder kronor.

Koncernens intjäningsförmåga proforma avser bolagets löpande kassaflöde till stamaktieägare av serie A och B, och uppgår proforma 2023 till 2,39 kronor per stamaktie A och B, vilket kan jämföras med 2,33 kronor innan portföljförsäljningarna och de antagna inflationsjusteringarna.

”Vi har under de senaste månaderna fortsatt vårt arbete att avyttra fastigheter i linje med bokförda värden i syfte att stärka vår balansräkning. Givet den höga avyttringstakten kommer vi i samband med investerarpresentationer idag att publicera en uppdaterad intjäningsförmåga för att underlätta bedömningen av SBB:s kassaflöden. Som vi konstaterat tidigare är SBB:s hyresintäkter kopplade till KPI och därmed inflationssäkrade, vilket speglas i att löpande kassaflöde per stamaktie A och B stärks trots stigande räntor och stora portföljförsäljningar”, säger  SBB:s vd och grundare Ilija Batljan i ett pressmeddelande.

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Analys: Skräpbetyg hotar SBB – blankarna myser [Dagens PS]