SaaS, software as a service, fortsätter att växa. Företagen lägger mer pengar på molnbaserad programvara, och trenden tycks hålla i sig. 

ANNONS

SaaS, programvara som tjänst, fortsätter att växa. Enligt Venturebeat lägger hela 66 procent mer pengar på SaaS-appar i år jämfört med förra året. Det är ett kostnadseffektivt, skalbart och pålitligt sätt för företag att optimera verksamheten.

SaaS lågt på prio-listan

Det är dock inte helt problemfritt. En undersökning visar att säkerheten släpar efter betydlig i företagens prioriteringsordning.

500 seniora beslutsfattare i organisationer i EU, Storbritannien och USA deltar i undersökningen enligt Venturebeat. Av dem säger en majoritet att SaaS-säkerhet kommer först på fjärde plats eller ännu lägre bland deras säkerhetsprioriteringar.

Hänger inte med

De flesta av dem förstår riskerna, och 66 procent säger att ökningen av SaaS-appar ger ökade säkerhetsproblem och gör organisationerna mer komplexa. Trots att beslutsfattarna är medvetna om problemet är det svårt – för att inte säga omöjligt – för säkerhets- och it-folket att hänga med i utvecklingen.

Press från företagsledningen att fokusera på andra frågor är en orsak, enligt 23 procent av deltagarna. En annan är tid- och resursbrist, som 28 procent av deltagarna anger som orsak. Personalbrist (15 procent) är en annan orsak till att SaaS-säkerheten inte prioriteras.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Data läcker ut från Servicenow-instanser [Dagens PS]

Läs även: Hexagon köper bolag för 11,4 miljarder [Dagens PS]