Hexagon förvärvar ETQ, en amerikansk SaaS-leverantör, för 1,2 miljarder dollar (drygt 11,4 miljarder kronor).

ANNONS

Affären där Hexagon köper ETQ, som uppges vara en ledande leverantör av SaaS-baserad mjukvara för kvalitet (QMS), hälsa och säkerhet (EHS), samt regelefterlevnad, kommuniceras i ett pressmeddelande på fredagen.

Köpet sker genom kontantbetalning och existerande lånefaciliteter.

”Hexagons ledarskap inom digitala verkligheter och kvalitetsdata gör ETQ till ett utmärkt förvärv. Det medför djupgående expertis inom flera industrivertikaler och fyller en viktig plats i det allt större gapet mellan skapad data och användbar data. Genom att integrera data inhämtad genom våra sensorer med Reliance kan vi erbjuda våra kunder ännu högre grad av automatisering vilket förbättrar möjligheten att sätta sin process- och kvalitetsdata i arbete. ETQ möjliggör även sammankoppling av kvalitetsdata och processer genom hela distributionskedjan, vilket för samman leverantörer och kunder till ett system”, säger Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén.

Hexagon räknar med stora försäljningssynergier

ETQ grundades 1992 och har huvudkontor i Burlington, Massachusetts, USA. Företaget har 185 anställda och har även kontor i Arizona samt i Dublin, Irland.

ETQ levererar tjänster till kunder i inom forskning, sjukvård, tillverkning, elektronik, livsmedel, processindustrin, fordon med mera.

”ETQ förväntas omsätta 75 MUSD år 2022, med en justerad rörelsemarginal på över 35 procent (Cash EBITDA-marginal om cirka 45 procent, tack vare en SaaS-baserad affärsmodell med hög andel förskottsbetalningar). ETQ driver en övergång av sin kundbas till SaaS, vilket förväntas utgöra hälften av intäkterna år 2022, och har vuxit med 60 procent (CAGR) per år de senaste tre åren. Då förvärvet passar väl in Hexagons affärsverksamhet inom tillverknings- och processindustrin samt har en mycket god potential för geografisk expansion förväntas försäljningssynergierna växa till cirka 40 MUSD till år 2026, med väldigt starka inkrementella marginaler”, skriver Hexagon.

ETQ kommer ingå i Hexagons division Manufacturing Intelligence.

ANNONS
ANNONS

Under andra kvartalet i år väntas myndigheterna godkänna Hexagon-köpet av ETQ.

Läs även: Hexagon höjer utdelningen – överraskar med rekord [Dagens PS]