Nätbolaget Elvia har ingått avtal med Rejlers affärsområde för elsäkerhet gällande tillsynstjänster i Oslo, område Väst.

ANNONS

Avtalet trädde i kraft den 1 januari 2021 och gäller i tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

Som lokal elmyndighet åtar sig Elvia att säkerställa kontroll av elektriska installationer i privatbostäder och på företag.

Rejlers kommer att vara utförare av alla tillsynsuppgifter i Oslo Väst. Företaget samarbetar redan med Elvia om tillsynen i Asker och Bærum.

Breda arbetsuppgifter

”Vi är glada över att Elvia visar oss detta förtroende. Vi genomför flera tusen kontroller varje år och har också ett stort engagemang när det gäller informationsplikten”, säger Asbjørn Hilde, ansvarig för Rejlers Elsikkerhet och fortsätter:

”I samarbete med brandkåren har vi bland annat undervisat om elsäkerhet för sjätte- och niondeklassare.”

Arbetsuppgifterna sträcker sig från eltillsyn av bostäder till revision av företag och elentreprenörer samt informationsverksamhet.

Vem som får tillsyn när är baserat på olika riskbedömningar, såsom tidigare tillsyn, systemets ålder och verksamhetstyp.

ANNONS
ANNONS

Tillsynsuppdraget hjälper till att förebygga olyckor och elbränder. Omkring hälften av alla bränder i byggnader uppstår till följd av fel i elsystemet eller felaktig användning av elektrisk utrustning.

Läs mer: Efter förvärvet: ”Nu spänner vi bågen ytterligare” [Dagens PS] >>