Dagens PS

Rejlers stärker erbjudandet inom Hållbara Byggnader

I dag har Rejlers förvärv av Helenius ingenjörsbyrå AB, som offentliggjordes den 8 december 2021, fullföljts.
I dag har Rejlers förvärv av Helenius ingenjörsbyrå AB, som offentliggjordes den 8 december 2021, fullföljts. (Foto: Rejlers)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 02 juni 2022Publicerad: 31 maj 2022

Energieffektivisering av Sveriges befintliga fastighetsbestånd erbjuder en stor outnyttjad möjlighet i Sveriges resa mot att bli fossilfritt.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn för ungefär en tredjedel av Sveriges energianvändning och för drygt en femtedel av utsläppen av växthusgaser. En stor outnyttjad möjlighet att få ned utsläppen är energieffektivisering och renovering av befintliga fastighetsbestånd.

Redan i dag görs mycket för att möta strängare krav på certifieringar och materialval vid nybyggnation, men inom befintliga byggnader finns en stor potenital att minska utsläppen rejält genom energieffektivisering, något som kan hjälpa branschen att nå uppsatta mål.

Behöver tänka nytt

“Energieffektivisering är en viktig del av energiomställningen och att klara den höga takten på elektrifiering. Det i kombination med högre elpriser och materialbrist gör att vi behöver tänka nytt kring utformning av byggnader och dess energisystem framöver. Det handlar om att ta ett större grepp om byggnadens hela livscykel”, säger Katrine Lind, Affärsansvarig Hållbara Byggnader på Rejlers i ett pressmeddelande.

Nu stärker Rejlers sitt erbjudande inom hållbara byggnader med fokus på ombyggnation och hela byggnadens livscykel. Rejlers kan hjälpa kunder att möta EU-kraven på byggnaders enmergieffektivitet och Boverkets krav på klimatdeklarationer vid större renoveringar och nybyggnationer.

Behöver jobba tvärfunktionellt

“Frågor som rör energi och hållbarhet inom bygg- och fastighetssektorn har historiskt ofta hanterats skiljt från varandra. Våra experter har gedigen specialistkompetens och jobbar tvärfunktionellt. Detta, i kombination med vår långa erfarenhet av att driva stora energiprojekt i fastigheter, gör att vi kan ta ett helhetsansvar”, säger Katrine Lind i pressmeddelandet.

I Rejlers erbjudande Hållbara Byggnader ingår bland annat tjänster som energi- och klimatberäkningar, energikartläggning, materialinventering, miljöcertifiering, miljö- och energisamordning, genomförande av energiprojekt, energioptimering, lokal energiproduktion och strategiska tjänster.

ANNONS

Kunderna inom sektorn är kommunala och privata fastighetsägare, byggherrar, entreprenörer, industrier och andra verksamheter som har möjlighet att påverka energi, miljö och hållbarhet i en byggnad.

Energieffektivisering i befintliga fastigheter

“När vi arbetar med energieffektivisering av befintliga fastigheter är det viktigt att hela tiden ha med sig helhets- och systemperspektivet samt beakta aspekter som lokala förutsättningar och hur byggnaden är utformad. Några exempel på det är att skapa sig en förståelse för hur värme- ventilation- och kylsystem samverkar för att hitta energitjuvar, som system som motverkar varandra”, förklarar Katrine Lind för Dagens PS.

Effekt är en allt viktigare fråga och med fokus på effekt i optimeringsarbetet ges ytterligare miljövinster ur ett systemperspektiv.

Äldre fastigheter med självdrag

Vid energieffektivisering av gamla fastigheter med självdragssystem kan det vara bra att i första hand fokusera på fastighetens klimatskal och värmesystem, som exempelvis tilläggsisolering av vind, liksom att säkerställa att värmesystemet är balanserat.

“I ett nästa steg kan ytterligare klimatskalsåtgärder och, eller, ombyggnation av ventilationssystemet vara ett alternativ, beroende av transmissionsförluster och hur inomhusklimatet upplevs”, säger Katrine Lind till Dagens PS.

Ett komplext arbete

ANNONS

Utöver att genomföra energieffektiva åtgärder är det viktigt att under hela byggnadens livscykel ha kontroll på drift- och underhållsarbetet. Även det lokala energisystemet och dess förutsättningar där fastigheten finns har stor betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv.

“Arbetet med klimatfrågor i fastigheter är komplext och påverkas av tekniska system som samverkar på olika nivåer, politik, världsläget, resurstillgänglighet, energipriser och mycket mer. Det händer mycket i branschen för tillfället och det gäller att vara snabbfotad och hänga med i utvecklingen”, säger Katrine Lind till Dagens PS.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Rejlers erbjuder övervakning av vindkraftparker

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS