Luftrening är hett – hetare än någonsin. Marknaden för så kallade mobila luftrenare växer explosionsartat, men för bolag och privatpersoner finns det ett antal fallgropar att se upp för om man ska skaffa en luftrenare som ger maximal effekt. Många luftrenare är i stort sett verkningslösa enligt branschexperten.

ANNONS

Dagens PS intervjuade Anders Hedström, som är en globalt ledande expert inom luftrening för att reda ut begreppen.

Anders Hedström har jobbat med luftrening i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv. Senast som global chef på för luftkvalitet på svenska Camfil AB, som är världsledande inom filter för luftrening.

I dag är han rådgivare för WHO:s Collaboration Center på Quensland University of Technology och arbetar bland annat med att ta fram en ny standard för luftrening, och även som konsult till flygbranschen vad gäller luftrening.

De stora trenderna

Vad ser du för stora trender inom luftrening?

Det som hänt senaste fem år är ett fokus på det som kallas mobil luftrening, det vill säga det vi i vardagligt tal kallar för luftrenare. Där ser vi mycket höga tillväxttakter. Innan Corona väntades en tillväxt på 12 – 15 procent på två år, nu är siffror som 40 – 60 procent redan en verklighet de kommande två åren.

Tillväxten kommer att bli ännu högre efter att Covid 19-pandemin briserat fullt ut. Därför ser vi att antalet bolag som säljer luftrenare växer kraftigt, eftersom det blir allt mer känt att man kan förbättra luftkvalitén.

ANNONS
ANNONS

Luftrenare att undvika

Vad krävs för att luftrenare ska stoppa Corona?

En luftrenare kan inte helt stoppa Corona, men om man är inomhus minskar risken rejält om man har ren luft runt sig. Omvänt är kombinationen smutsig luft och Covid19 riktigt farlig.

För att få ren luft inomhus ska man ha bra ventilation samt mobila luftrenare med klassade Hepa-filter, som uppfyller minst klass H13, som är en första rening. Det är avgörande, och här är Camfil en av tillverkarna av dessa klassade HEPA filter. Dessutom vill man ha molekulärrening genom kolfilter. Sedan ska luftrenaren gärna vara solitt byggd och tystgående.

Däremot ska man undvika luftrenare som bygger på hybridteknik, typ jonisering eller andra hybrider. Joniseringsfunktionen är i praktiken verkningslösa då de egentligen bara laddar partiklar vid en viss storlek och skapar större kluster av partiklar som fäster på andra ytor med motsatt laddning. De kan passa i soprum där de tar bort viss lukt med mera.

Generellt sett, har man underskattat behovet av luftrenare?

Ja i många länder – inte minst Sverige – har man överlag trott att bra ventilation ska räcka, men det gör den inte. Den förser oss endast med syre och spär ut inomhusluften gällande emissioner inomhus. Ju mer luft du tar in desto mer partiklar passerar vår andningszon.

ANNONS
ANNONS

Överlag hur ser du på kvalitén på de luftrenare som säljs i dag?

Väldigt varierande. Många är rent verkningslösa. Som sagt, det krävs bland annat att luftrenaren innehåller ett Hepa-filter av minst klass H 13. Sedan ska den även innehålla ett kolfilter för att klara av att rena emissioner med mera.

Det finns tre, fyra stycken luftrenare som är bra. Svenska Blueair är en. Camfil City M, Qleanair har och till exempel IQ Air.  Men klart bäst är Livsdal, som innehåller alla nödvändiga filter och dessutom är byggd av trä. Jag har inte sett någon som är bättre. De har större filterytor än andra samt mest kolfilter av alla.

Dagens standard för luftrenare är i stort sett värdelös

Ett problem har varit att dagens standard för luftrenare i stort sett är värdelös. Men inom cirka ett och halvt år så kommer en ny standard. Den tas fram av Collaboration Center på Queensland University i Australien.

Jag sitter med i rådet som arbetar fram standarden, och den nya standarden kommer att bli betydligt bättre. Innan den kan fastställas kommer omfattande tester att göras. Sedan ska standarden accepteras internationellt. Även Eurovent har jobbat på en ny standard för luftrenare. Det viktigaste i en luftrenare är filtren.

Är storstäder farliga?

Hur är det att vistas i en stad som exempelvis Stockholm?

Risken att drabbas av något är betydligt större. Man inandas en stor mängd partiklar. Men med en bra luftrenare kommer man tillrätta med en hel del. Men det är inte bara städer som har dålig luftkvalité. Man måste vara vaksam att luftkvalitén inomhus påverkas av flera saker.

ANNONS
ANNONS

Till exempel om använder ljus så ska dessa vara av stearin och inte paraffin, som är oljebaserat. Få vet att använda doftljus ofta i stort sett är lika farligt som att röka cigaretter. När man eldar med ved så ska man endast använd björkved. Annan ved eller pellets är hälsofarligt. Eller om man bor i närheten av vägar med omfattande trafik eller nära en flygplats.

Internationellt hur är intresset för luftrenare? 

Internationellt är intresset betydligt större än i Sverige. Insikten om man har dålig luft – inte minst i storstäder runt om i världen – är betydligt mer vedertagen. I Kina kan man inte uppbringa en luftrenare i dag. Och efterfrågan växer kraftigt även i andra länder och städer.

Relaterade artiklar: Luftföroreningar allvarligt hot mot mental hälsa