Energibolaget Quaise vill skapa energi från värme 20 kilometer ned i jorden genom att använda teknik som utvecklats för fusionsexperiment.

ANNONS

En kraftfull strålteknik som först utvecklades för att hetta upp plasma i fusionsexperiment gör att det går att ta sig igenom berggrunden långt under jordens yta, som tidigare varit ogenomtränglig, genom att borrhålet förångas med millimetervågor, det skriver New Atlas.

Här görs experiment med millimetervågsborrning i Oak Ridge National Laboratories
Här görs experiment med millimetervågsborrning i Oak Ridge National Laboratories. (Foto: Quaise Energy)

 

Enligt fusionsreserchingenjören Paul Woskov vid Massachussetts Institute of Technology, MIT, Finns det så mycket geotermisk värme under jordens yta att om vi tar ut endast 0,1 procent av den räcker det till att förse hela världen med energi i mer än 20 miljoner år.

Ned till 500 graders värme

Enligt det Bostonbaserade MIT-spinoffbolaget Quase gör tekniken att de kan borra långt djupare hål än vad som tidigare varit möjligt, och komma ned till temperaturer i berggrunden på 500 grader Celsius.

Den kritiska punkten för vatten är 347 grader Celsius, vid temperaturer över det, och tryck, blir vatten en superkritisk vätska som inte har någon gräns mellan vätskefas och gasfas.

Outtömlig energiresurs

Resultatet blir nästan outtömliga geotermiska energiresurser som kan bli tillgängliga var som helst på jorden. I princip kan alla kraftverk som använder fossilbränsle för att skapa ånga som driver turbiner anslutas till den här gröna energin som inte läcker ut någon koldioxid alls.

Enligt New Atlas är det djupaste hål i jordskorpan som människor hittills har borrat 12 289 meter djupt och tog 20 år att borra. Enligt Quaise tar det med deras teknik bara 100 dagar att borra ett hål som är 20 kilometer djupt.

Grön energiförsörjning

Bolagets hybridborrigg kombinerar en traditionell roterande borrkrona, som tar sig igenom de första lagren, med en gyrotrondriven stråle som sedan spräcker, smälter och förångar den hårda berggrunden. En gyrotron är ett elektronrör för mikrovågor vid mycket höga effekter.

På 100 dagar kan man således skapa långsiktig grön energiförsörjning i ett borrhål vars kanter består av glasartad smält sten.

ANNONS
ANNONS
Ett stenprov med ett mikrovågsborrat hål vid MIT Plasma Science Fusion Center.
Ett stenprov med ett mikrovågsborrat hål vid MIT Plasma Science Fusion Center. (Foto: Quaise Energy)

 

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Grön vätgas konkurrenskraftig inom några år [Dagens PS]