Med nya samarbetsavtalet kan noterade VC-firman Northern CapSek bygga sin portfölj av onoterade techbolag både snabbare, effektivare och med lägre risk. 

ANNONS

Northern CapSek Ventures som investerar i onoterade tech-bolag stärker nu sin kapacitet både finansiellt och kompetensmässigt genom ett samarbete med Softhouse Invest AB, med portföljbolag som Compare IT, T-kartor, Tölve och Pitchler.

Båda firmor fokuserar på att finansiera tech-bolag som söker kapital i en så kallad A-runda. Genom samarbetet kommer de båda investmentbolagen kunna investera i samma bolag, öka sin riskspridning samt dra nytta av varandras kompetenser och nätverk.

Flera ögon som letar

Softhouse investerar företrädesvis i bolag med säte i södra Sverige, och samarbetet bygger på en samsyn om att det finns en tröghet i riskkapitalmarknaden som gör det svårt för många kvalificerade portföljbolag att i en så kallad A-runda hitta tillräckligt med tillväxtkapital. Med gemensamma finansiella muskler och kompetens räknar bolagen med att kunna stödja större projekt, till gagn för båda bolags ägare.

Det väntas också innebära att CapSek kan bygga sin målportfölj på 15-20 bolag både snabbare, effektivare och till lägre risk. I dagsläget har CapSek fyra innehav i portföljen, de noterade AppSpotr och Hoodin samt onoterade PubQ.

– Vi kommer att dela med oss av intressanta case, båda i form av nya potentiella portföljbolag och bolag som vi redan investerat i. Och Softhouse kommer att göra detsamma gentemot oss. På så vis får vi också fler ögon som letar efter nya intressanta bolag att investera i, förklarar CapSeks VD Henrik Jerner.

ANNONS
ANNONS

Läs också Emergers senaste analys på Northern CapSek Ventrues där vi går igenom bolaget, utsikterna och hur man effektivt kan exponera sig mot investeringar i onoterade tech-bolag här.

Läs mer: Investerar i brytpunkten när start-up övergår i scale-up