ANALYS: Northern CapSek Ventures.
I vanliga fall är privatinvesterare hänvisade till att läsa om hur så kallade Venture Capital-firmor genom tidiga investeringar i startups följt med på fantastiska värdeökningar i snabbväxande teknikbolag. I bästa fall har privatspararna själva fått investera när dessa succéer väl nått börsen, om de ens gör det.

ANNONS

Andra privatinvesterare har vågat sig på så kallade ängelinvesteringar som normalt sett görs i en väldigt tidig fas och innebär stora risker, ofta med blandade resultat som har få likheter med Spotify eller Klarnas tidiga investerare. Men för de allra flesta som saknar ett kapital på åtskilliga miljoner för varje enskild investering, har dörren till VC-firmornas mystiska värld hittills varit stängd.

– Vi riktar in oss på segmentet tillväxtbolag med bevisade affärsmodeller som behöver expansionskapital för en uppskalning av verksamheten. Även om vi fokuserar på bolag som är exponerade mot digitaliseringen av samhället så tittar vi inte på någon speciell bransch utan letar efter skalbara affärsmodeller, säger Henrik Jerner, vd på Northern CapSek Ventures.

Efter 13 år på Sjätte AP-fonden, den av statens pensionsfonder som är specialiserad på just investeringar i onoterade innehav i uppstarts- och tillväxtfas, så vet Henrik Jerner vad han talar om.

Tillsammans med Peter Wendel som är styrelseordförande och har 25 års erfarenhet av startups, utgör Henrik Jerner kärnan i ett litet men tungt garde av ärrade investerare som navigerar en startup-värld som annars gärna associeras med unga talanger med stora ambitioner men begränsad erfarenhet.

Northern CapSek Ventures investerar i bolag där affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Fokus ligger på bolag vars tillväxt drivs av digitaliseringen av samhället, gärna inom områdena Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning. Northern CapSek erbjuder sina investerare en indirekt exponering mot dessa tillväxtbolag, där det normalt är svårt för privatinvesterare att investera.

ANNONS
ANNONS

Du kan läsa hela analysen här.