Nästa år vill Fastighetsägarna i Stockholm höja hyrorna med 9,5 procent för 100 000 hushåll i staden.

ANNONS

”Utvecklingen är dramatisk. De räntor som fastighetsägare lånar till har ökat med 200 till 300 procent och i vissa fall ännu mer. Samtidigt har priserna på det mesta som behövs i förvaltningen av hyresrätter dragit i väg rejält, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm, till Fastighetsvärlden.

Hyresförhandlingarna utgår från en ny modell och hyresgästerna skonas från många kostnadsökningar som andra hushåll drabbas av, kostnader som behöver täckas av hyresvärdarna, trots det behöver hyrorna i Stockholm höjas med 9,5 procent.

”Kostnadsutvecklingen innebär en rejäl ekonomisk utmaning för många hyresvärdar, som dessutom ofta är småföretagare. De får inte på något sätt full kompensation om hyrorna justeras med 9,5 procent, men det blir en nivå där vi kan säkerställa att befintliga hyreslägenheter kan underhållas och nya kan byggas, säger Nathalie Brard, förhandlingschef, Fastighetsägarna Stockholm till Fastighetsvärlden.