Regeringen kommer bevilja Fortifikationsverket en investering på 1,8 miljarder kronor för förvärv av fastigheter till Polismyndigheten.

ANNONS

På onsdagen meddelade regeringen att den avser bevilja Fortifikationsverket 1,8 miljarder kronor för en investering i fastigheter till Polismyndigheten. Investeringen är en del i arbetet med att bekämpa den organiserade brottsligheten, det framgår av ett pressmeddelande från regeringen.

De fastigheter som Fortifikationsverket ska förvärva ägs av Balders intressebolag Trenum. Det handlar om fastigheterna Solna Ulriksdal 2:1 och Sollentuna Helenelund 7:1 i Sörentorp. De utgör cirka 87 hektar mark och sedan många år hyrs de av polismyndigheten. Hyresavtalet omfattar mark och cirka 40 byggnader på sammanlagt ungefär 48 000 kvadratmeter, det framgår av ett pressmeddelande från Balder.

”Mot bakgrund av Fortifikationsverkets intresse för våra fastigheter, som en del av Sveriges satsning på ökat totalförsvar och polisiär verksamhet, föll sig en försäljning naturlig för oss”, säger Erik Selin, vd på Balder, i Balders pressmeddelande.

Rätt förutsättningar för Polismyndigheten

Balder har förvaltat fastigheterna sedan år 2014 och Polismyndigheten har genom åren varit ständig hyresgäst. Fortifikationsverket, som är en av Sveriges största fastighetsägare, förvärvar nu fastigheterna för 1,8 miljarder kronor. Tillträde sker i dag, den 1 juli.

”Vi äger, förvaltar och utvecklar en stor del av totalförsvarets fastigheter och förvärvet är ett naturligt steg i tillväxten och vår uppgift att bidra till ökad totalförsvarsförmåga. Med den här fastigheten i statlig ägo kan vi skapa rätt förutsättningar för Polismyndigheten att bedriva och utveckla sin verksamhet”, säger Fortifikationsverkets generaldirektör Maria Bredberg Pettersson i ett pressmeddelande.

Regeringen ger grönt ljus

Regeringen har högsta prioritet på att bekämpa den organiserade brottsligheten och i det arbetet spelar Polismyndigheten en central roll. Förvärv av fastigheterna i Solna och Sollentuna innebär att Polismyndigheten kan expandera och göra nya investeringar.

”Regeringens första prioritering är att knäcka gängen. Här spelar Polismyndigheten en central roll. Regeringen ger därför grönt ljus åt en investering om 1,8 miljarder kronor i en fastighet som banar väg för att stärka polisens verksamhet”, säger finansmarknadsminister Max Elger i regeringens pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer:  [Dagens PS]