Uppsala ska bygga en helt ny spårväg som kommer förändra stadens infrastruktur och Forsen ska leda en utredning i projektet.

ANNONS

Uppsala Spårväg är ett historiskt stadsbyggnadsprojekt som både påverkar naturen och den befintliga stadsmiljön. Forsen leder arbetet med framtagning av de tillstånd och anmälningar som krävs, vilket bland annat inbegriper inventering av växt- och djurarter längs banans sträckning.

”Vi ingår i projektledningen, där vi är beställarstöd vid utredningen av hur sträckningen av spårvägen ska se ut, med fokus på anläggningar och broar. Dessutom leder vi det block som ska ta fram de miljötillstånd och dispenser som krävs, säger Maria Leander projektledare på Forsen i ett pressmeddelande.

Arbetet med att utreda och förbereda för den framtida spårvägen pågår inom projektet Uppsala spårväg. Den nya spårvägen ska gå från centrala Uppsala till Bergsbrunna och passera Rosendal, Gottsunda, Ulleråker och Ultuna på vägen.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Forsen växer i Kiruna [Dagens PS]