Trots säkerhetsrisker trycker flygbolag och tillsynsmyndigheter i fyrtiotalet länder på för att flygningar med endast en ensam pilot ska införas.

ANNONS

Både flygbolag och tillsynsmyndigheter vill att det ska bli tillåtet att flyga passagerarplan med bara en pilot i cockpit då det skulle sänka kostnader och minska besättningsbristen, det rapporterar Bloomberg.

Flyg med en pilot kan starta är 2027

Fler än 40 länder, inklusive Storbritannien, Tyskland och Nya Zeeland, har bett FN:s organ som sätter luftfartsstandarder, Civil Aviation Organization, hjälpa till att göra verklighet av planerna på enpilotflygningar.

EU:s luftfastssäkerhetsbyrå, EASA, har arbetat med flygplanstillverkare för att fastställa hur enpilotflygningar skulle fungera och för att förbereda regler för övervakning.

Enligt EASA kan enpilotflygningar starta år 2027. Vissa anser dock att det är oroande att lägga så stort ansvar på en enda person. Piloter tycker inte om planerna, detsamma gäller passagerare.

Kan överväldigas i en nödsituation

Tony Lucas, ordförande för Australian & International Pilots Association, oroar sig för att en ensam pilot kan överväldigas av en nödsituation innan någon i besättningen hinner nå cockpit för att hjälpa till.

ANNONS
ANNONS

Han oroar sig också över de förlorade möjligheterna att handleda nya piloter om piloter ska arbeta allt med på egen hand.

Minskat antalet personer i cockpit

Om piloter arbetar ensamma innebär det många utmaningar, det är exempelvis inte klart vad som skulle hända om piloten kollapsar eller börjar flyga oregelbundet.

Automation, teknik och fjärrassistans skulle behöva ersätta andrepilotens expertis och omedelbarhet.

Flyget har rört sig mot enpilotflygningar i årtionden, under 1950-talet fanns en kapten, en förste officer eller biträdande pilot, en flygingenjör, en navigator och en radiooperatör i kommersiella flygplans cockpit, de tre sista befattningarna har tack vare tekniska framsteg blivit överflödiga.

Tekniken för enpilotflygningar finns redan

Enligt en EU-förfrågan till Civil Aviation Organization är en förutsättning för enpilotflygningar att det är minst lika säkert som med två personer vid kontrollerna.

ANNONS
ANNONS

”Tekniken finns för enstaka piloter, det handlar verkligen om var tillsynsmyndigheterna och allmänheten känner sig bekväma”, säger Boeing Co. Sydostasiens president Alexander Feldman till Bloomberg.

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Blir flygplan med enbart en pilot ny standard? [Dagens PS]