Extrem hetta kallas ibland för den tysta mördaren eftersom många inte förstår de risker den utgör. Extremvärme dödar fler än stormar, bränder och översvämningar.

ANNONS

I USA är hetta den ledande väderrelaterade dödsorsaken, men de flesta av alla värmerelaterade dödsfall skulle kunna undvikas om vi bättre förstod riskerna, det skriver Business Insider.

Extrem värme behöver få mer uppmärksamhet eftersom mänsklig aktivitet höjer jordens medeltemperatur. I USA experimenterar både städer och stater med planer för att använda skalor på svårighetsgrader för att kvantifiera värmeböljor och därmed kunna avgöra när en värmebölja är livshotande.

Behöver ges mer uppmärksamhet

Det hela är ett försök att ge värmeböljor samma typ av uppmärksamhet som orkaner och tornados får, och uppmärksamheten är berättigad. Farorna från extrem hetta kan vara över på några minuter eller vara i flera dagar.

De som löper störst risk att fara illa av extrema värmeböljor är äldre människor, personer som arbetar utomhus, personer som tränar under extrema förhållanden och de som är fattiga. De allvarligaste skadorna orsakade av värmeböljorna är oftast kopplade till höga nattemperaturer.

Hetta kan hämma andningen

Värmerelaterade symptom inkluderar värmekramper, värmeutmattning och värmeslag. Höga temperaturer kan också hämma andningen och utsätta människor med hjärtsjukdomar för risker. Under vissa år har extrem värme dödat fler i USA ön orkaner, översvämningar, tornados och blixtar tillsammans.

I Miami-Dade County i Florida i USA blev Jane Gilbert förra året den första chefen med ansvar för värmen. Hon beställde då studier för att förstå vilka i regionen som är mest utsatta och fann att de områden som hade de högsta temperaturerna också hade flest besök på akutmottagningar på grund av värmerelaterade sjukdomar.

Färre träd ger ökade temperaturer

De delar av Miami-Dade County som hade brist på träd tenderade att vara varmare och områden där människor med högre inkomster bor visade sig ofta ha fler träd. Enligt Jane Gilbert ser en karta över områden med många träd och en karta över områden med höginkomsttagare ut att vara densamma.

ANNONS
ANNONS

För att minska denna skillnad arbetar Miami-Dade County med att öka antalet träd med mellan 20 och 30 procent till år 2032 och en del av träden ska planteras i områden med mindre grönska.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Jetströmmen påverkar extremvärmen i Europa [Dagens PS]