Dagens PS

Europas mest hållbara stadsdel skapas i Gävle

Fotomontage av den cirkulära stadsdelen Näringen i Gävle
Fotomontage av den cirkulära stadsdelen Näringen i Gävle. (Bild: Sweco Architects)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 05 sep. 2022Publicerad: 30 maj 2022

Gävle är utvalt att delta i EU:s Cities Mission och har anlitat fyra arkitektkontor för att ta fram förslag med fyra olika hållbarhetsperspektiv.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I Cities Mission ska 100 europeiska städer nå klimatneutralitet till år 2030. Gävle har utvalts att delta som en av dessa städer. Men det duger inte att riva och bygga nytt utan i stället ska gamla industrilokaler i industriområdet Näringen återanvändas.

Fyra arkitektkontor har anlitats av Gävle kommun för att ta fram gestaltningsförslag med inspel från fyra olika hållbarhetsperspektiv: social hållbarhet, cirkularitet, vattenfrågor och mobilitet.

Fullt cirkulär stadsdel

Sweco har fått uppdraget att ta fram förslag på en fullt cirkulär stadsdel för 6 000 invånare. Genom att återbruka material när de 6 000 nya bostäder skapas ska 14,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter och 34 miljoner kronor sparas.

Det gamla industriområdet Näringen i Gävle ska bli Europas mest hållbara stadsdel. Området kan bli helt cirkulärt där nästan ingenting lämnar det.

Planprocessen utifrån de fyra förslagen startas nu av Gävle kommun, det sker genom medborgardialog och aktörsamverkan.

Smart teknik är nödvändig

För cirkulär ekonomi inom stadsdelar är smart teknik och data nödvändig. Genom digitala verktyg som styr och kartlägger energi, flöden och resurser kan samhällsfunktioner sammankopplas i ett kretslopp för återbruk så att boende, matproduktion, sophantering, byggande, transporter och andra verksamheter samverkar i symbios.

“Storkvarter bildas när flera mindre kvarter binds samman av gemensamma ytor så som gröna stråk för odling och rekreation. Gator reserveras för cykling och fordon i lägre hastigheter medan tyngre trafik leds runt området. Ett centralt vattendrag ansluts till dammar som fångar upp överskottsvatten vid extremväder. Området formas för att gynna den grannsamverkan som är motorn i cirkulär ekonomi”, säger Charlie Gullström, forsknings- och innovationsstrateg på Sweco i ett pressmeddelande.

Han säger vidare att Gävle har goda förutsättningar att etablera en cirkulär stadsdel, men att det krävs mer än ambitioner, visioner och en ritningar för att nå klimatmålen.

“Nu behövs mod, ledarskap och medborgarengagemang”, säger han i pressmeddelandet.

Synliggöra resurser och flöden

Det är Swecos Urban Insight-rapport Building the future through circular data som har legat till grund för visionen för området Näringen. En av insikterna i rapporten var att klimat- och kostnadsstyrning i tidiga skeden är fundamentalt för exploatering.

En annan insikt i rapporten var att flöden och resurser, till exempel en fastighets energiöverskott, behöver synliggöras med digital tvillingteknik som visualiserar data i en 3D-modell för att samarbeten och delningsekonomi ska kunna möjliggöras.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Ny digital tjänst för hållbar fastighetsutveckling

ANNONS
ANNONS
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS