Afry lanserar en ny digital lösning som kan hjälpa till och beräkna hur förändringar i omvärlden påverkar livsmedelsproduktion och konsumtion av mat.

ANNONS

En ny mjukvara som kalkylerar in faktorer som det rådande geopolitiska läget, brist på råvaror och livsmedelstrender kan beräkna hur förändringar i omvärlden påverkar produktionen och konsumtionen av mat. Det nya verktyget lanseras nu av Afry.

Kan beräkna olika scenarier

Afry FoodFactFinder kan beräkna effekterna av koldioxidutsläpp, markanvändning och vattenförorening för olika förändringsscenarion, exempelvis vad som skulle hända om de 1,4 miljarder invånarna i Kina skulle ändra sin kost. Eller vad som händer nu när Ukraina inte längre kan producera vete och hur det påverkar omvärlden.

För att vi ska kunna planera framtidens livsmedelsproduktion och fatta rätt beslut är hållbarhet och marknadspåverkan centralt. För länder som påverkas av förändringar i produktionen av mat i kris och katastrof kan FoodFactFinder vara ett bra hjälpmedel, det kan även förutspå andra förändringar.

Kan förutspå vad som händer i framtiden

”FoodFactFinder är lösningen som har behövts en längre period där vi kan analysera, förstå och förutspå det som kan hända i framtiden inom just matkonsumtion och matproduktion. En del av klimatfrågan måste lösas med jordbruk. Vi kommer bland annat kunna svara på hur världens alla hungriga skall kunna mättas och var de lever, hur mycket av fettet kan vara alternativt från växt och svamp”, säger Petri Vasara, Dr Tech & Vice President, Business and Concept Development vid Afry i ett pressmeddelande.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Svenska livsmedelsindustrin i kris: ”Handlar om liv och död” [Dagens PS]