Dagens PS

Debatt: Offentliga byggherrar tar inte ansvar för klimatet

Offentliga byggherrar saknar mål som bidrar till att utsläppen från byggtransporter minskar, det skriver debattörer från projektet Fossilfri bygglogistik
Offentliga byggherrar saknar mål som bidrar till att utsläppen från byggtransporter minskar, det skriver debattörer från projektet Fossilfri bygglogistik. (Foto: TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 30 sep. 2022Publicerad: 30 sep. 2022

Offentliga byggherrar har en viktig roll i klimatomställningen och de måste ställa krav på effektiva byggtransporter, skriver flera debattörer.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

När olika aktörer i logistiksystemet samverkar blir logistiken effektiv, men offentliga aktörer har inte kunskap om systemet för bygglogistik eller hur samverkan kan ske, det skriver debattörer från projektet Fossilfri bygglogistik i Dagens Samhälle.

Cirka hälften av godstransporterna i en stad utgörs av byggtransporter och oftast är det offentliga byggherrar som är störst, de saknar dock mål som bidrar till att utsläppen från byggtransporterna minskar, varför det är omöjligt att se en koppling mellan offentliga byggherrar och den politiska ambitionen att Sverige ska vara fossilfritt 2045, skriver debattörerna.

Fokuserar nästan bara på pris

Byggmarknaden i dag är prisfokuserad och transporter upphandlas nästan bara efter pris, vilket ger dålig logistik med ökande kostnader och utsläpp. När allmännyttan bygger med betongelement från Polen som transporteras med lastbil har betongfabriken upphandlat transporten, skriver debattörerna.

Duktiga projektledare fokuserar inte på processutveckling och arbete för mindre klimatpåverkan, som kan uppnås med kravställd logistik och transporter. Det är uppenbart att det finns ett behov av effektiva logistiklösningar som gör samordning av leveranser möjlig, skriver debattörerna, som menar att elektrifiering av transportsystemet blir än viktigare.

Offentliga aktörer bör ta sitt ansvar

Debattörerna skriver att det offentliga har ett stort ansvar och en viktig roll i klimatomställningen, samt att de stora vinsterna med fossilfri bygglogistik hos offentliga aktörer är lägre utsläpp, lägre kostnader och mindre påverkan på tredje man.

Med minskad mängd transporter per bygge och bättre resursutnyttjande kan bygglogistiken höja effektiviteten och debattörerna skriver att de önskar att de offentliga aktörerna, som har en viktig roll i omställningen, tog sitt ansvar.

ANNONS

Logistiken måste planeras tidigt i byggprojekt

Enligt debattörerna behöver offentliga byggherrar, som ofta sitter högt upp i bygglogistiksystemet, investera i fossilfri teknik så att andra företag vill följa efter. Om krav om effektivitet och omställning ställs på bygglogistiken uppstår incitament att skapa en marknad för fossilfri bygglogistik.

Logistikfrågan måste komma in tidigt i projekten och en övergripande planering av logistiken måste tas fram, det skriver debattörerna Anna Fredriksson, Mats Abrahamsson, Per Lindahl och Stefan Engevall i Dagens samhälle.

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Flygplan som fraktar gods ser stort lyft

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS