Teknik- och arkitekturkonsulten PE har tecknat två ramavtal med Stockholms Stad, både med exploateringskontoret och trafikkontoret. Avtalet är skrivet på fyra år mellan parterna.

ANNONS

Stockholms Stad och PE Teknik & Arkitektur har tecknat två ramavtal gällande ljusplanering, el- och belysningsprojektering och byggledning, avtalen gäller för exploateringskontoret och trafikkontoret. Avtalet mellan parterna ligger på fyra år.

”Det känns väldigt roligt att vi de kommande åren får vara med och skapa ett mer hållbart Stockholm tillsammans med både exploateringskontoret och trafikkontoret”, säger Christer Karlsson, uppdragsansvarig på PE

Exploateringskontoret har till uppgift att förvalta, utveckla och exploatera Stockholms stads markytor för bostäder och företagsområden. De ansvarar för investeringar i gator, torg, parker och allmänna platser. Trafikkontoret har uppdraget att förvalta, driva och underhålla stadens anläggningar. Även trafikkontoret ansvarar för investeringar i gator, vägar och torg, sedan har de också ansvaret för den offentliga belysningen i Stockholm.

Läs mer: Fler branschnyheter på [Teknikdygnet]

ANNONS
ANNONS