Dagens PS

Afry:s kommdir dissar TD-undersökning: ”Sensationsjournalistik”!

cathrine sandegren
Afrys kommunikationsdirektör Cathrine Sandegren ställer sig tveksam till Teknikdygnets undersökning. (Foto: Afry)
Mats Hedberg
Mats Hedberg
Uppdaterad: 23 nov. 2021Publicerad: 18 maj 2021

Reaktionerna har varit stora när Teknikdygnet låtit personalen i branschen ranka sina egna arbetsgivare. En som hårt dömer ut undersökningen är Afrys Cathrine Sandegren, kommunikationsdirektör och medlem av bolagets ledningsgrupp, och liknar den vid sensationsjournalistik.

ANNONS
ANNONS

I Teknikdygnets undersökning placerar sig Afry genomgående i bottenskiktet vad gäller samtliga delfrågor.

Sensationsjournalistik

Så här kommenterar Cathrine Sandegren Teknikdygnets undersökning på bolagets intranät:

”Totalt omfattar undersökningen 522 personer i 14 olika bolag. Med en jämn svarsfördelning innebär det att cirka 37 medarbetare hos Afry har svarat på undersökningen, vilket svarar till ca 0,002 procent av våra medarbetare. Man skulle kunna anse att svarsunderlaget och retoriken kring att utse bästa och sämsta teknikkonsult är nära det man kallar sensationsjournalistik.”

Viktigast av allt

Här har dock Afrys kommunikationsdirektör fel. Det var ingen jämn svarsfördelning för bolagets del. Just vad gäller Afry har den egna personalen varit den som varit mest engagerad. Totalt har en bra bit över 100 av bolagets medarbetare svarat. Förvisso en ganska liten andel, men den statiska signifikansen förbättras rejält.

Cathrine Sandegren riktar i kommentaren en fråga till de anställda:

”Men viktigast av allt – vad tycker du?”

ANNONS

I artikeln på intranätet framgår att flera av de anställda är positiva till Teknikdygnets undersökning.

”Det är Teknikdygnets läsare som svarade på en enkätundersökning om hur de upplever sin arbetsgivare. Självklart att input från dessa 37 (Reds anmärkning dryga 100 personer) respekteras och tas hänsyn till inom vår organisation”, konstaterar en anställd (reds anm: Då detta kommer från Afrys intranät låter vi medarbetaren vara anonym).

En annan medarbetare påpekar:

”Förstår inte riktigt varför vi sätter så mycket större värde till Universum och Academic Works ranking. Det må vara viktigt att förmedla en positiv bild för framtida medarbetare, men vad har studenter och juniora egentligen för faktisk kunskap och erfarenhet om vad som är en ”bra teknikonsult” och hur det är att arbeta som konsult på Afry? Begränsad skulle jag tro. Vore intressant att se en ‘Så rankas teknikkonsultbolagen av Sveriges seniora teknikkonsulter’-undersökning.”

De som svarat på Teknikdygnets undersökning var just primärt seniora teknikkonsulter. Hela 72 procent uppgav att de antingen var seniorkonsult (26,6%), chefsbefattning (34,3%) eller satt i ledningsgruppen (11,1%).

Kommentar: ”Nonchalant mot de egna anställda”

Attityden från Afrys kommunikationschef och medlem i ledningsgruppen Cathrine Sandegren är förvånade, och den är nonchalant mot de egna anställda. Att dissa Teknikdygnets undersökning utifrån att den saknar relevans rimmar illa med hur moderna kunskapsföretag drivs.

ANNONS

Om vi bortser från det pinsamma i att basera kommentaren på att det är en för liten del av de anställda som svarat i undersökning när det inte stämmer. För nu råkar det vara så att just Afrys anställda var de mest engagerade i undersökningen. Och deras omdömen om sin arbetsgivare placerade Afry i botten.

Alla som läst grundkursen i statistik vet att det inte behövs så många respondenter för att man ska börja få en hyggligt tydlig bild, även om vi inte påstår att vår undersökning klarar en akademisk granskning. Den ger dock en intressant fingervisning.

Så istället för att ha en omodern inställning som för tankarna till gårdens näringsliv, kan man förvänta sig mer av en kommunikationsdirektör som Cathrine Sandegren. Hon jobbar ju ändå på ett kunskapsföretag som Afry.

För det kan ju faktiskt vara så att hennes egna anställda gör bolaget en tjänst och sätter fingret på brister i bolaget. Då är det ju värt att undersöka frågan vidare, och leva upp till det som står när man kommer in på Afrys hemsida:
”When you know better – you do better”

Mats Hedberg
Chefredaktör Teknikdygnet

Artikeln från Afry med kommentarer.

Fler artiklar kopplade till undersökningen:
Sveriges bästa och sämsta teknikkonsult utsedda
Norconsult överraskar – Sveriges bästa teknikkonsult
Otippade – möt Sveriges näst bästa teknikkonsult
Rejlers bästa storkonsulten när personalen väljer
Bolagen med branschens bästa och sämsta ledningar

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Mats Hedberg
Mats Hedberg

VD på Dagens PS.

Mats Hedberg
Mats Hedberg

VD på Dagens PS.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS