Den före detta bostadsministern Stefan Attefall är besviken över att det inte finns någon bostadspolitisk debatt i valrörelsen.

ANNONS

Stefan Attefall var kristdemokratisk civil- och bostadsminister i alliansregeringen 2014 och är nu ordförande i Byggmarknadskommissionen, han tycker att okunskapen och bristen på engagemang kring bostadspolitiken är slående, det rapporterar Fastighetsnytt.

”Jag förstår att det rör sig om svårlösta frågor, men så länge partierna inte har några tydliga frågor som de driver mot varandra så blir det ju heller ingen debatt. Svårigheten med att hitta vägen framåt beror på att det uppstår interna spänningar så fort man driver vissa frågor för hårt”, säger han till Fastighetsnytt.

Han säger vidare till Fastighetsnytt att den bostadssociala aspekten är en viktig fråga som ingen tar tag i.

”Hur sänker vi trösklarna in på bostadsmarknaden för de grupper som har det kämpigt? Den präktiga medelklassen har det ganska bra, de har kapital och kan sälja och köpa, men långt ifrån alla har möjlighet att göra det. Även här är valrörelsen oerhört fattig”, säger han till Fastighetsnytt.

Tvärstopp i byggandet

Den stora diskussionsfrågan de kommande åren tror Stefan Attefall kommer bli segregationen, med fokus på så kallade utsatta områden. Den akuta frågan som diskuteras i valrörelsen är tvärstopp i byggandet, stigande räntor och materialpriser. Han menar att det är svårt att göra någonting åt detta, men att kommunerna kan öka trycket på planarbetet för att sänka tomtpriser.

”Vräk ut detaljplaner till aktörer som vill och kan bygga. Projekten kanske blir dyrare än nödvändigt, men om man är mer flexibel i utformningen så kan kostnaderna pressas”, säger han Fastighetsnytt.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Skärpta kontroller när fastigheter överlåts [Dagens PS]