Teknikjätten Apple redovisar en omsättning i linje med förväntat under det tredje kvartalet. Vinsten var högre än väntat och försäljningsprognosen ligger även den högre än väntat. Försäljningen av iPhone minskade med 13 procent.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 53,81 miljarder dollar (53,27), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 53,35.

Resultat per aktie hamnade på 2,18 dollar (2,34), vilket är 3,8 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 2,10.

Försäljningen av iPhone inbringade under kvartalet en omsättning om 25,99 miljarder dollar, en nedgång om 13 procent. Väntat var 26,54 miljarder dollar.

Apple spår en omsättning om 61-64 miljarder dollar i det fjärde kvartalet. Väntat var 61 miljarder dollar.

ANNONS
ANNONS
Apple, MUSD Q3-2018/2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017/2018
Nettoomsättning 53,81 53,35 0,9% 53,27
Resultat per aktie, USD 2,18 2,10 3,8% 2,34

Konsensusdata från Bloomberg