De senaste genombrotten inom artificiell intelligens, AI, kan leda till att en fjärdedel av allt arbete i euroområdet och USA automatiseras.

ANNONS

Goldman Sachs menar att generativa AI-system, som kan skapa innehåll som inte kan skiljas från mänsklig produktion, som ChatGPT, på tio år skulle kunna höja den årliga globala BNP:n med 7 procent, det rapporterar Financial Times.

Stora störningar på arbetsmarknaden

Om tekniken lever upp till det den utlovar skulle den dock medföra betydande störningar på arbetsmarknaden och motsvarande 300 miljoner heltidsarbeten i stora ekonomier skulle kunna automatiseras.

Enligt Joseph Briggs och Devesh Kodnani, författare till investeringsbanken Goldman Sachs studie, är jurister och administrativ personal de yrkesgrupper som löper störst risk att bli övertaliga.

De beräknar att cirka två tredjedelar av alla jobb i Europa och USA exponeras för någon form av automatisering.

Cirka 30 procent påverkas inte

För de flesta skulle mindre än hälften av arbetet automatiseras och de skulle troligtvis fortsätta arbeta på sina jobb. Joseph Briggs och Devesh Kodnani har räknat ut att det i USA borde gälla 63 procent av arbetsstyrkan.

Ungefär 30 procent som arbetar med fysiska arbeten, eller utomhus, skulle inte påverkas, även om deras arbeten också kan påverkas av andra former av automatisering.

ANNONS
ANNONS

En femtedel av världens jobb

I USA jobbar ungefär 7 procent av arbetsstyrkan med jobb där minst hälften av deras arbetsuppgifter kan göras av generativ AI. Enligt Goldman Sachs pekar deras forskning mot liknande siffror i Europa.

Eftersom manuellt arbete är vanligare i utvecklingsländer skulle en femtedel av jobben på global nivå kunna göras av AI, det innebär cirka 300 miljoner heltidsjobb.

Mer konservativa uppskattningar

Goldman Sachs uppskattningar baseras på analys av europeisk och amerikansk data om arbetsuppgifter som vanligtvis utförs inom olika yrken.

Forskarna antog att AI skulle kunna utföra arbetsuppgifter som exempelvis att fylla i skattedeklarationer för små företag, utvärdera komplexa försäkringskrav och dokumentera resultatet av en brottsplatsundersökning.

De antog inte att AI skulle kunna utföra med känsliga arbetsuppgifter som exempelvis döma i en rättegång, kolla statusen för en kritiskt sjuk patient eller bedöma internationella skattelagar.

Goldman Sachs uppskattningar av AI:s effekter på arbetsmarknaden är mer konservativa än de från vissa akademiska studier som inkluderar effekter på fler typer av teknik.

Kan användas av brottslingar

Förra veckan publicerade Open AI, som skapat GPT4, en artikel där de fann att för 80 procent av USA:s arbetsstyrka skulle minst 10 procent av deras arbetsuppgifter kunna utföras av generativ AI.

ANNONS
ANNONS

Deras siffror baserades på analys av mänskliga forskare och bolagets stora språkmodell, machine large language model, LLM.

I veckan har även Europol varnat för de snabba framstegen men generativ AI kan hjälpa onlinebedragare och cyberbrottslingar och att ”dark LLM” kan bli framtidens nyckelmodell för brottslig verksamhet.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Ny studie: AI bättre än ”riktiga” advokater [Dagens PS]