Dagens PS

285 av Swecos anställda påverkas

Teknikdygnet
Teknikdygnet
Uppdaterad: 06 apr. 2020Publicerad: 06 apr. 2020

Sweco fortsätter att bibehålla en stark finansiell position och en projektportfölj som är relativt opåverkad av Covid-19. Däremot som ett resultat av den minskade efterfrågan inom vissa specifika segment genomför nu företaget ett antal nödvändiga åtgärder. Bland annat kommer anställda i organisationen att påverkas, säger Sweco i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Sweco har hittills sett begränsad påverkan på affären av Covid-19. Bolaget agerar i enlighet med beslut och rekommendationer från regeringar och myndigheter på respektive marknad och med medarbetarnas hälsa och välmående som högsta prioritet.

En stor del av Swecos personal arbetar i dagsläget på distans. Med en hög grad av digitalisering av arbetet i projekt är leveranskapaciteten relativt oförändrad. Många av de projekt som Sweco arbetar med är också samhällsviktiga och därför prioriterade att drivas vidare även under nuvarande omständigheter.

Anpassad organisation enligt affärsmodell

Sweco har en fortsatt stark finansiell position med god likviditet och med en projektportfölj som är relativt opåverkad av Covid-19. Som alltid anpassar bolaget organisationen utifrån vår affärsmodell för att begränsa effekterna av den minskade efterfrågan som vi ser inom vissa specifika segment.

Det är främst inom industri samt privat bygg och fastighet som vi ser en viss påverkan. Dessa segment står för cirka 25 procent av Sweco-koncernens totala verksamhet.

Sweco anpassar nu organisationen, vilket innebär att 200 anställda i Sverige kommer att omfattas av åtgärder på grund av den rådande situationen, samt att 50 medarbetare i Norge respektive 35 medarbetare i Belgien korttidspermitteras.

Det är i dagsläget omöjligt att fullt ut uppskatta den påverkan som Covid-19 kan komma att få för bolaget. Vi följer utvecklingen noga och är beredda att vidta ytterligare åtgärder om det behövs.

 

ANNONS

Sweco rycker in för nya fältsjukhus

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS