Färsk analys visar att det finns en stor potential i läkemedelsbolaget QuiaPEGs aktie. Kursen kan stiga med upp till 400 procent från nuvarande nivå på 2,20 kronor/aktie – enligt en färsk uppdragsanalys gjord av Analysguiden – vilket är deras så kallade bullscenario.

Även basscenariot i analysen med titeln ”Unik kemiplattform förbättrar beprövade läkemedel” är mycket positivt med en bedömning att bolagets aktiekurs kommer att dubblas.

QuiaPEGs affärsmodell är att fokusera på forskning, utveckling och kommersialisering av Uni-Qleaver, bolagets drug-delivery plattform för kontrollerad frisättning av läkemedel. Kort halveringstid hos läkemedel är i dag ett stort problem vid utveckling av läkemedel.

Licensaffärer en möjlighet

”Vi ser stora möjligheter för bolaget att licensiera ut denna tekniska plattform till andra läkemedelsbolag, och på så sätt frigöra stora värden. Dessutom vill man skapa värden genom att bygga en projektportfölj av egna läkemedelskandidater.”, konstaterar Analysguiden och fortsätter:

”QuiaPEG ser möjligheter till ett stort antal licensaffärer kring sin teknikplattform Uni-Qleaver. Man har även visat prekliniskt proof-of-concept för QPG-1029 mot diabetes, och denna läkemedelskandidat bedöms ha en marknadspotential på över USD 1 miljard i försäljning.”

Att potentialen för bolagets teknik är mycket stor blir tydligt vid en jämförelse med danska Ascendis Pharma A/S (Nasdaq: USD 152, börsvärde USD 7,3 miljarder), som arbetar med liknande projekt, konstaterar Analysguiden.

ANNONS
ANNONS

Även Redeye kom i stort sett till samma positiva analys om QuiaPEGs aktie.
Redeye analys: Aktien med 400% uppsida. [Dagens PS]

Nedan är information om pågående företrädesemission:

Erbjudandet i korthet

Företrädesemission i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ). Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut. Välkommen att teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: 37,6 MSEK.
Antal nyemitterade aktier: Högst 59 024 453.
Teckningskurs: Uppgår till 7,00 SEK per unit, motsvarande en kurs om 1,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
Teckningsperiod: 25 juni – 9 juli 2020.
Uniträtter: För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Det krävs sex (6) uniträtter för teckning av en (1) unit. Varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption 2020/2021 (TO 4). Teckningsperioden för optionen är 20 januari – 17 februari 2021 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under den period om tio handelsdagar som slutar en bankdag innan första dagen i lösenperioden. Lösenpriset ska dock inte understiga 1,00 SEK.

Teckna med BankID
Prospekt