Det finns en betydande potential i Spotlightlistade QuiaPEG Pharmaceuticals aktie, visar en nyligen gjord analys från investmentbanken Redeye.

Emissionen är avslutad.

I deras bästa utfall bedömer bankens analytiker att kursen kan stiga med närmare 400 procent, och enligt grundscenariot kommer bolagets aktie att stiga med cirka 100 procent från dagens kurs. Bolaget är i process att genomföra en garanterad nyemission på närmare 38 miljoner kronor.

Bolaget är i tidig utvecklingsfas och har ett tydligt kapitalbehov men är positionerat för att gynnas av viktiga trender inom läkemedelsutveckling, konstaterar Redeye. Analysen, som är daterad i maj – innan emissionen offentliggjordes – pekar på att den största risken för att bolaget ska kunna dra nytta av sin ljusa framtid är just finanserna.

Marknaden 8 mdr USD

”QuiaPEG Pharmaceuticals, vars teknologi Uni-Qleaver möjliggör förbättrade formuleringar av befintliga läkemedel avseende dosering och frisättningsprofil. Det innebär stora fördelar för patienter och vi uppskattar marknaden pegylerade läkemedel till mer än åtta miljarder USD”, säger investmentbanken i sin analys, och fortsätter:

”Bolaget är i tidig utvecklingsfas och har ett tydligt kapitalbehov, men är positionerat för att gynnas av viktiga trender inom läkemedelsutveckling som framväxten av biosimilarer, prodroger och antikroppskonjugat.”

Två risker

På risksidan lyfter Redeye primärt två risker.

Den ena är att det kan dröja med intäkter därför att säljcyklerna för teknologilicenser är långa, vilket kan innebära en fördröjning innan de stora intäkterna kommer. QuiaPEG har ännu inte tecknat något försäljningsavtal vad gäller teknologilicenser. Däremot har bolaget två så kallade utvärderingsavtal och ett utvärderinssamarbete med ett medelstort globalt läkemedelsbolag.

ANNONS
ANNONS

Den andra större risken investmentbanken belyser är konkurrensen inom terapiområdet diabetes. Och framför allt QuiaPEGs inriktning på att ta fram ett förbättrat alternativ till Novo Nordisks storsäljande diabetesbehandling Liraglutid. Här kan Novo Nordisk framgångsrikt lyckas få patienter att istället använda sina andra läkemedel för diabetes.

Här är analysen i sin helhet quiapeg-analys-200506

Nedan är information om den pågående emissionen:

Erbjudandet i korthet

Företrädesemission i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ). Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut. Välkommen att teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: 37,6 MSEK.
Antal nyemitterade aktier: Högst 59 024 453.
Teckningskurs: Uppgår till 7,00 SEK per unit, motsvarande en kurs om 1,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
Teckningsperiod: 25 juni – 9 juli 2020.
Uniträtter: För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Det krävs sex (6) uniträtter för teckning av en (1) unit. Varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption 2020/2021 (TO 4). Teckningsperioden för optionen är 20 januari – 17 februari 2021 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under den period om tio handelsdagar som slutar en bankdag innan första dagen i lösenperioden. Lösenpriset ska dock inte understiga 1,00 SEK.