Trasiga leveranskedjor, krig i Europa och en medföljande energikris slår hårt mot dagens ekonomi. Men trots att samtiden präglas av stor oro finns tydliga trender som driver fortsatt tillväxt i vissa bolag och branscher – en sådan trend är digitaliseringen.

Noterade investmentbolaget CapSek är en aktör som byggt sin verksamhet på att ta tillvara den gynnsamma situationen.

CapSek investerar i onoterade techbolag med skalbara affärsmodeller, och är aktuellt med en nyemission av högavkastande preferensaktier. De riktar in sig på svenska teknikbolag i expansionsfasen som har en produkt eller en tjänst med potential att nå en internationell marknad i stor skala.

”Skiftet till det digitala innebär stora möjligheter och ett flertal marknader växer snabbt. Det ger upphov till en mängd spännande bolag som vill vara med och ta marknadsandelar. Lösningar för hållbar energi och energieffektivisering, konsumtionsmönster som förändras och digitalisering, som möjliggör produktivitetsökningar i befintliga industrier samt nya sätt att arbeta, är ett par exempel”, säger CapSeks vd Henrik Jerner och fortsätter:

”Det är i dessa trender CapSek investerar. Våra befintliga bolag är verksamma inom olika områden som energieffektivisering, digital mediabevakning, plattform för appar samt maskininlärning.”

Växande miljardmarknader

Fyra stora och snabbt växande globala marknader som drivs av digitaliseringen är SaaS, Internet of Things, gaming och marknaden för artificiell intelligens. CapSek är särskilt intresserade av investeringar i bolag som arbetar inom dessa framtidsmarknader.

Genom att investera i bolag i utvecklingsfasen ger CapSek sina aktieägare en organiserad modell för att vara med i investeringsfasen i onoterade bolag som identifieras ut av etablerade investeringsaktörer.

Bolagen väljs ut till CapSeks portfölj efter en noggrann process där de lyckats bevisa sin förmåga att bygga värden över tid samt att de har kunnat visa upp en skalbar affärsmodell.

”Dagens marknadsoro påverkar inte bolagens långsiktiga potential även om den innebär vissa kortsiktiga fördröjningar i tillväxten. Flera av våra portföljbolag växer med 70 till 100 procent på årsbasis och det finns potential för än högre tillväxt”, säger Henrik Jerner.

Investering i framtidens techbolag

CapSek genomför en nyemission av preferensaktier som pågår mellan den 29:e september och den 16:e oktober. Pengarna från nyemissionen kommer att användas till att investera i de 14 bolagen i företagets portfölj och till investeringar i nya bolag.

ANNONS

Bolaget har som mål att genomföra upp till fyra investeringar per år med ett långsiktigt mål att bygga upp en portfölj bestående av 20 till 25 portföljbolag och en årlig avkastning på över 20 procent på det investerade kapitalet över en femårsperiod

”Investerare med tillgängligt kapital kan i denna marknad göra bra investeringar, då lägre bolagsvärderingar ger en ökad ägarandel. Det gäller både för följdinvesteringar i befintliga portföljbolag och i nya bolag vi investerar i. CapSeks pipeline av nya bolag är fortsatt stor och vi utvärderar ett tiotal som är av intresse. Min bedömning är att vi kan investera i tre till fem av dem inom sex till nio månader”, säger Henrik Jerner.

Erbjudandet i korthet
Nyemission av preferensaktier i Northern CapSek Ventures. Välkommen att teckna via länkar nedan.

Företrädesemissionen: Aktieägare i CapSek erhåller för varje befintlig stamaktie tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic SME under perioden från och med den 30 september 2022 till och med den 10 oktober 2022.
Teckningsperiod: Teckning av nya preferensaktier i Företrädesemissionen sker under perioden från och med den 29 september 2022 till och med den 13 oktober 2022.
Handel med betald tecknad aktie (”BTA”): Handel i BTA kommer att ske på NGM Nordic SME från den 30 september till och med att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring den 27 oktober 2022.
Teckningskurs: Teckningskursen är 1,70 SEK per preferensaktie. Courtage utgår ej.
Emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar totalt högst 15 341 160 nya preferensaktier, motsvarande högst cirka 26,1 MSEK.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Bolaget som öppnar dörren till framtidens teknikbolag [Dagens PS]