Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Tekniken som räddar liv vid halt väglag

halka på måndagar
Av någon anledning halkar vi oftare på måndagar och tisdagar. Foto: Klimator
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 19 dec. 2022Publicerad: 16 dec. 2022

Svensk teknologi gör det möjligt att med mycket hög noggrannhet detektera och prognostisera vägväder för hela vägnät. Nu genomförs en företrädesemission för att ta tekniken till nya marknader.  

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Klimator, som levererar tekniken, har som syfte att skapa säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande teknologi i regioner där det finns risk för halka.  

Bolaget erbjuder fordonstillverkare och dess underleverantörer vägväderdata som möjliggör förbättrade säkerhetsfunktioner – teknik som kan vara av livsavgörande betydelse för förare och passagerare.   

Nu genomför Klimator en företrädesemission om cirka 25 miljoner kronor för att satsa på fortsatt tillväxt. Kapitalet kommer främst användas till internationell expansion men också för att stärka bolagets balansräkning 

”Fokus ligger på vår tillväxtresa internationellt där vi riktar in oss på att vinna proof-of-concept-projekt inom fordonsindustrin, fortsätta att bygga upp vårt partnernätverk inom Winter Maintenance samt att öka vår geografiska expansion för teknologin”, säger Klimators vd Patrik Simson.  

Skalbar affärsmodell inriktad på vägväderdata  

Självkörande tekniker, förarlösa bilar och avancerade förarstödssystem kräver ett väl fungerade system för att kunna läsa av och analysera vägbanan.

Klimator har med 30 års forskning tagit fram precis detta och bolaget har i dagsläget en rad pågående utvecklingsprojekt tillsammans med aktörer inom fordonsindustrin.  

Den egenutvecklade dataplattormen Road Condition Data och sensorteknologin AHEAD möjliggör för till exempel fordonsindustrin att förse förare och fordon med kritisk data om vägvädret – något som blir helt avgörande för att möjliggöra självkörande och förarlösa bilar samt för att skapa säkra och tillförlitliga förarstödssystem.  

ANNONS

Genom Road Condition Data kan fordon ta hänsyn till vägväderförhållanden bortom fordonets sensorer på ett sätt som ingen annan lösning kan idag.

Hos Klimator pågår ett flertal viktiga “Proof-of-Concepts” och bolaget ser en enorm potential framgent, inte minst i samband med utbyggnaden av självkörande teknologi. 

ANNONS

Senaste nytt

Framgångsrikt 2022  

Under året har Klimator befäst sin marknadsledande position inom smart vinterväghållning i Europa ytterligare genom avtal med flertalet danska kommuner. Samt en förlängning av bolagets nuvarande partneravtal med Autori i Finland samt genom att förlänga avtalet med Peab i Sverige.   

Under 2022 har man också expanderat internationellt med en partner i Storbritannien. 

Till det kan läggas att bolaget inom affärsområdet Automotive ingått flertalet viktiga partnerskap och avtal med centrala aktörer inom fordonsindustrin, bland andra Scania, ZF och Carmenta.  

”För fortsatt innovationshöjd i bolaget lägger vi stort fokus på forskning och utveckling. Det handlar bland annat om projekt inom hållbara mobilitetslösningar där vi definierar och inventerar förutsättningar för autonom mobilitet, vad gäller till exempel regelverk och policyer, fysisk och digital infrastruktur och allmänhetens acceptans av autonom mobilitet och mobilitetsbehov”, säger Patrik Simson och fortsätter:  

”Tillsammans med bland andra AFRY, NEVS och CEVT tar vi fram en färdplan för hur man driftsätter och integrerar autonoma och elektriska mobilitetslösningar i stadsmiljö.”

ANNONS

  

Satsning på tillväxt och geografisk expansion  

Finansiellt fortsätter bolaget att växa. Under perioden 1 januari till 30 september ökade bolagets intäkter med 37 procent jämfört med samma period föregående år.  

Klimator tog med sig cirka 12 miljoner kronor i återkommande intäkter in i verksamhetsåret 2022 och för nästa år förväntas denna siffra öka med cirka 25 procent.  

Bolagets målsättning är att nå en omsättning på cirka 300 miljoner kronor till år 2027 med en EBIT-marginal om 50 procent.  

”Målsättningen med företrädesemissionen är att skapa möjligheter för Klimator att fullt ut fokusera på den framtida tillväxtresan. För att uppnå detta kommer fokus framöver ligga på att vinna nya Proof-of-Concept projekt inom fordonsindustrin, fortsätta bygga ett internationellt partnernätverk inom Winter Maintenance och accelerera Klimators geografiska expansion”, säger Patrik Simson. 

Erbjudandet i korthet
Klimator AB genomför en företrädesemission där du erbjuds möjligheten att delta. Anmälan om teckning ska ske under perioden 5 – 19 december 2022.

Erbjudandepris: Teckningskursen uppgår till 1,92 SEK per aktie
Emissionsvolym: 25,5 MSEK
Teckningsperiod: 5 – 19 december 2022. Observera att vissa förvaltare/banker stänger teckningsperioden tidigare av administrativa skäl
Säkerställandegrad: Erbjudandet omfattas till 78 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 20 MSEK
Handel med teckningsrätter: 5 – 14 december 2022

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

ANNONS

Läs mer: Svensk innovation skapar säkrare vägar

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS