Detta är en sponsrad artikel

De gör läkemedel effektivare – först på marknaden

Uppdaterad: 29 dec. 2022Publicerad: 23 dec. 2022
Med hjälp av avancerad teknologi kan NGM-listade Attana hjälpa läkemedelsbolagen att välja ut de bästa kandidaterna inför kostsamma kliniska studier. (Foto: Attana)

Med hjälp av avancerad teknik får läkemedelsbolag värdefull information om hur deras läkemedelskandidater påverkar människor – redan innan de testats på människor. Då kan de fokusera viktig forskning på de kandidater som kommer att prestera bäst i test. 

ANNONS
ANNONS

Det är kolossalt dyrt att utveckla nya läkemedel. Bara en av tio läkemedelskandidater når apotekshyllorna, resten fastnar i dyra men viktiga kliniska studier där de testas för att se om de är säkra och effektiva. 

Men med hjälp av avancerad teknologi kan NGM-listade Attana hjälpa läkemedelsbolagen att välja ut de bästa kandidaterna inför de kostsamma kliniska studierna.

Läkemedelskandidaterna som valts ut med hjälp av bolagets verktyg klarar sig betydligt bättre än genomsnittet. 

”Vår affärsidé är att effektivisera läkemedelsutveckling. Vår metod kan mäta hur läkemedlet interagerar med kroppen bättre än våra konkurrenter – våra resultat stämmer bättre med faktiska result i djur- och människoförsök och på så vis får våra kunder ett bättre resultat”, säger Attanas vd Teodor Aastrup. 

Verksamhet på två ben 

Attanas verksamhet är uppdelad på två affärsområden, där läkemedelsutvecklingen är det ena.

Det andra affärsområdet är diagnostik, där Attana är först på marknaden med högkvalificerad diagnostik som undersöker immunförsvarets effektivitet. 

Det finns gott om tester som kan avgöra huruvida en person har antikroppar eller inte, men det saknas snabba tester som kan avgöra hur effektiva dessa faktiskt är. Attanas tester visar hur effektivt ditt immunförsvar är på bara 15 minuter.  

ANNONS
ANNONS

Företrädesemission för effektivare läkemedelsutveckling 

Bolaget genomför en företrädesemission på cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader.  

Pengarna ska stärka bolagets operativa kassa så att man kan bedriva verksamheten effektivt och satsa ytterligare på marknadsföring. I stort sett fortsätta på den inslagna vägen som man bedömer har stor potential.   

”Om man gör bedömningen att det finns en stor drivkraft i ny teknik som förbättrar läkemedelsprocessen ska man investera i oss. Man ska också göra det därför att vi har möjlighet att standardisera tester av immunförsvarets effektivitet och kan bli världsledande där”, säger Teodor Aastrup. 

Erbjudandet i korthet
Styrelsen för Attana AB har beslutat om en emission av aktier med företrädesrätt för Attanas befintliga aktieägare om cirka 25 MSEK. Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget cirka 25 MSEK, före emissionskostnader om cirka 3 MSEK. Välkommen att läsa mer och teckna här.

Motiv: Att primärt stärka Bolagets rörelsekapital
Teckningsrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 12 december 2022, och 3 (tre) teckningsrätter ger rätten att teckna 2 (två) nya aktier
Teckningskurs: 0,18 SEK per aktie
Teckningsperiod: Den 14 december till och med den 29 december 2022. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde
Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier: Den 12 december 2022

Från 14 december 2022 till och med det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket sker handel med BTA (betald tecknad aktie) på NGM Nordic SME.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Kan din smartphone göra så här?

ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.