Ekobot är teknikbolaget bakom en av världens första självkörande fältrobotar för ogräshantering. Med Ekobots robot kan lantbrukare och odlare effektivisera sin verksamhet på ett klimatvänligt sätt. 

ANNONS

Teckningsperioden har löpt ut. 

För att fortsätta expandera, stärka nyckelkompetensen och säkra rörelsekapital genomför Ekobot nu en spridningsemission på 20,5 miljoner i samband med bolagets börsnotering på Nasdaq First North Growth Market.

Erbjudandet omfattas till 56,2 procent, motsvarande 11,5 MSEK, av teckningsförbindelser och teckningstiden löper mellan 17 februari och 2 mars 2021.

Fördelarna med Ekobots robotplattform är många – lantbrukaren kan lägga mindre resurser på manuell ogräsrensning och kan i en större utsträckning välja bort bekämpningsmedel.

Dessutom erbjuder den innovativa robotplattformen ett datadrivet stöd till odlare som vill optimera sin verksamhet.

”Datat i sig kommer även att kunna fungera som en framtida intäktskälla”, säger Ulf Nordbeck, vd på Ekobot.

Datadrivet verksamhetsstöd

En av Ekobots styrkor ligger i att robotplattformen kan samla in data med mycket hög precision – vilket bedöms vara en fördel jämfört med konkurrenter.

I takt med att data samlas från fältet kan värde skapas för kunder med hjälp av den AI-drivna systemlösningen för att identifiera intressanta grödor och ogräs.

ANNONS
ANNONS

Utöver de nuvarande funktionerna planerar bolaget att i framtiden även utrusta roboten med ett utökat sensorpaket för att kunna ytterligare analysera miljö, grödor, jord och ogräs.

Därigenom kan lantbrukare få en stor mängd betydelsefull data som de kan grunda sina beslut i.

Nytänkande affärsmodell

I dag har lantbrukare en stor del av sitt kapital bundet i exempelvis fastigheter och maskinpark. Det innebär att det är finansiellt utmanande för lantbrukare att byta till ny teknik.

”Därför har vi satt en affärsmodell där kunden köper vår produkt som en tjänst – vi kallar det weeding-as-a-service”, säger Erik Jonuks, vice-vd på Ekobot.

Affärsmodellen ger även möjligheten att bygga ett skalbart system med flera mjukvarulösningar på sikt som kan anpassas efter behoven av varje enskild kund.

”Det möjliggör väldigt många olika vertikaler – framför allt baserat på den data vi alltid genererar”, säger Erik Jonuks.

Läs mer om Ekobot:

Teckna i bolaget som löser lantbrukets utmaning [Dagens PS] >>

ANNONS
ANNONS

Investera i AI-lösningen som revolutionerar jordbruk [Dagens PS] >>

Erbjudandet i korthet:

Erbjudandet avser en nyemission av Units motsvarande 20,5 MSEK Ekobot AB (publ).

Erbjudandepris: 44 SEK per unit (22 SEK per aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt).
Marknadsvärde: 31,8 MSEK före Erbjudandet.
Teckningsförbindelser: Erbjudandet omfattas till 56,2 procent, motsvarande 11,5 MSEK, av teckningsförbindelser.
Anmälningsperiod: 17 februari 2021 – 2 mars 2021.
Preliminär första dag för handel: 15 mars 2021.

Informationsmemorandum
Teaser
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.