Imsys är ett svenskt teknikbolag som utvecklar mikroprocessorer för AI-applikationer. Bolaget ska i samband med sin börsnotering på NGM göra en nyemission på 17,6 miljoner kronor. ”Det här är en teknik som vi tror kommer att finnas i framtidens AI-lösningar”, säger Imsys vd, Magnus Stuart i en intervju med Dagens PS.

Imsys utvecklar och säljer mikroprocessorer som gör det möjligt att bygga AI-applikationer med en hög effektivitet och låg energiförbrukning.

Imsys ligger i framkant inom både hård- och mjukvara för AI-applikationer och bolagets vd Magnus Stuart säger att ”på en sikt på 2 till 3 år ska vi få snurr på detta ordentligt”.


Han nämner att teknologin har breda användningsområden inom det som kallas för ”edge computing” i AI – vilket går ut på att ta databeräkning närmre datalagringen:

”Våra lösningar är väl lämpade för fordonsindustrin, bland annat självkörningsteknik. Den är väl lämpad för flera medicinskt analytiska applikationer. Den funkar bra i datorhallar som byggs specifikt för AI-tillämpningar”.

Optimistisk inför marknadsutvecklingen

”Imsys är en teknikaktie som har goda möjligheter att generera god avkastning på två års perspektivet”, menar Magnus Stuart.

Han pekar på att omsättningen kommer att ta fart inom en tre årsperiod – men att det finns möjlighet att Imsys kommer igång med ett projekt i Kina redan innan dess.

Ska stärka produktutveckling och patentportföljen

Imsys har utstakade mål för vad emissionslikviden ska gå till.

ANNONS
ANNONS

”I första hand till utvecklingsarbetet som vi fortsätter i högt tempo. Vi håller också på med en process där vi ska ta in betydligt mera patent för vi har gjort arbeten som inte än är patentsökta”, förklarar Magnus Stuart.

Ingen konkurrens från jättarna

Magnus Stuart berättar att Imsys inte behöver oroa sig över att konkurrera med teknikjättarna då Imsys utvecklar en annan typ av mikroprocessorer. Framförallt i och med att jättarna har en teknik som lämpar sig för laptops och mobiltelefoner.

”Men den är inte riktigt hundra för AI-tillämpningar så vi ser att det finns nischer för bolag av vår karaktär”, fortsätter han.

Läs mer på Imsys hemsida
Läs mer: Svenska Imsys superprocessor till börsen [Dagens PS]

Erbjudandet i sammandrag:

Erbjudandet avser en nyemission av units om 17,6 MSEK i Imsys AB. En unit består av en aktie och en vederlagsfri option.

Teckningstid: 30 november till 11 december 2020. 
Teckningskurs: 11 SEK per unit. Courtage utgår ej.
Teckningspost: 500 units (5 500 SEK)
Teckningsoption (TO 2): Innehavare ska äga rätt att för varje fyrtal teckningsoptioner teckna tre nya aktier i boalget. Teckningskursen är 15 SEK. Teckning kommer kunna ske under perioden från och med 14 februari 2022 till med 11 mars 2022.
Emissionsbelopp vid full teckning: 17,6 MSEK. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoption om 2,2 MSEK uppgår emissionsbeloppet till totalt 19,8 MSEK.
Antal nyemitterade units vid full teckning: 1 600 000 st. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen uppgår antalet units till totalt 1 800 000 st.
Antal aktier innan emissionen: 13 510 592 st.
Bolagsvärde före emissionen: Cirka 148,6 SEK.
Teckningsförbindelser: Bolaget har mottagit icke säkerställda teckningsförbindelser om 9 MSEK. Detta innebär att ca 51% av emissionsbeloppet är säkerställt.
Aktiens kortnamn: IMSYS.
Noteringsdatum på NGM Nordic SME: 
Preliminärt 29 december 2020. Teckningsoptionen (TO2) avses börja handlas vecka 2 2021.

Teckna med BankID
Informationsmemorandum
Teaser
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.