Svenska Imsys Technologies AB – som utvecklar avancerade och flexibla mikroprocessorer – genomför en nyemission av så kallade units (aktie plus vederlagsfri teckningsoption) på 17,6 miljoner kronor med möjlighet att utnyttja en övertilldelningsoption på 2,2 miljoner kronor. Där cirka hälften av teckningsbeloppet är säkerställt via teckningsförbindelser.

Emissionen är avslutad.

Teckningstiden löper mellan den 30 november och 11 december med planerad notering 29 december 2020.

Bolaget ska främst använda emissionslikviden för att vidareutveckla produkter och marknadsföring, men även för att stärka rörelsekapitalet.

Massproducerade AI-processor

Imsys utvecklar mikroprocessorer och teknologi för slutna system. Bolagets teknologi har breda tillämpningsområden och kan användas i allt från specialiserad industriproduktion till självkörande bilar och AI.

”Den databehandling vi är bäst på är lokal. Imsys placerar hjärnor i en bil, i ett lås, i en kamera eller i en radar. Vi får små ting att tänka själv i stället för att bli beroende av en hjärna långt bort”, förklarar Magnus Stuart, VD för Imsys, och fortsätter:

ANNONS
ANNONS

”Vi utvecklar och anpassar hjärnor för datorer som sysslar med AI, men med den väsentliga skillnaden att våra produkter går att massproducera.”

Mikroprocessorer lämpade för AI kräver i högre utsträckning en snål energiförbrukning och samtidigt massiv beräkningskapacitet. Imsys teknologi står ut som en av de mest energieffektiva på marknaden för mikroprocessorer. Dessutom är produkten flexibel och kan enkelt anpassas till kundens specifika behov.

Just detta är en stor fördel med Imsys teknologi. Mikroprocessorer är vanligtvis anpassade för att vara välspecificerade. Imsys erbjuder en mikroprocessorlösning som är flexibel genom användning av mikrokod som möjliggör många olika funktioner.

Användningsområden

Imsys verkar på både marknaden för mikroprocessorer och marknaden för AI-processorer. Marknaden för mikroprocessorer var 2019 värd 83 miljarder dollar, eller 720 miljarder kronor. Marknaden för AI-processorer växer kraftigt och förväntas ha en genomsnittlig tillväxttakt på 30,1 procent per år mellan 2020 till 2027. År 2027 väntas marknaden för AI-processorer vara värd 83,25 miljarder dollar, eller motsvarande cirka 722 miljarder kronor.

Imsys marknadsfokus är fordon och transport samt telekommunikation inom 5G och 6G. Dessutom ser Imsys även en potential att sälja sina lösningar inom hälso- och sjukvård.

Självkörande bilar

Inom fordon och transport utvecklar Imsys teknologi som kan användas för självkörande bilar. Bolaget har deltagit i ett EU-finansierat utvecklingsprojekt inriktat på självkörande bilar och är i nuläget i en tidig fas av ett samarbetsprojekt med en marknadsledande utvecklare av teknologi för bilar.

ANNONS
ANNONS

Imsys teknologi har breda användningsområden och bolagets huvudmarknader kännetecknas av en hög tillväxttakt och ett behov av ny teknologi för att klara energi- och beräkningskrav.

Erbjudandet i sammandrag:

Erbjudandet avser en nyemission av units om 17,6 MSEK i Imsys AB. En unit består av en aktie och en vederlagsfri option.

Teckningstid: 30 november till 11 december 2020. 
Teckningskurs: 11 SEK per unit. Courtage utgår ej.
Teckningspost: 500 units (5 500 SEK)
Teckningsoption (TO 2): Innehavare ska äga rätt att för varje fyrtal teckningsoptioner teckna tre nya aktier i boalget. Teckningskursen är 15 SEK. Teckning kommer kunna ske under perioden från och med 14 februari 2022 till med 11 mars 2022.
Emissionsbelopp vid full teckning: 17,6 MSEK. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoption om 2,2 MSEK uppgår emissionsbeloppet till totalt 19,8 MSEK.
Antal nyemitterade units vid full teckning: 1 600 000 st. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen uppgår antalet units till totalt 1 800 000 st.
Antal aktier innan emissionen: 13 510 592 st.
Bolagsvärde före emissionen: Cirka 148,6 SEK.
Teckningsförbindelser: Bolaget har mottagit icke säkerställda teckningsförbindelser om 9 MSEK. Detta innebär att ca 51% av emissionsbeloppet är säkerställt.
Aktiens kortnamn: IMSYS.
Noteringsdatum på NGM Nordic SME: 
Preliminärt 29 december 2020. Teckningsoptionen (TO2) avses börja handlas vecka 2 2021.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.