Svenska Absolicon bygger upp ett globalt nätverk av lokala solfångartillverkare. Nu genomför bolaget – som redan samarbetar med flera av världens största livsmedelsbolag – en emission för att kraftfullt växla upp framgångarna. 

Absolicon har idag överenskommelser eller avtal med 7 av världens största bolag inom livsmedel och drycker. Hos bryggerijätten Carlsberg och hos Birra Peroni har Absolicon byggt anläggningar för solånga. 

”Marknaden för grön energi har en enorm potential och vi märker att allt fler företag vill ställa om”, säger Carlo Semeraro, försäljningschef på Absolicon. 

Se video om företrädesemissionen 2023 här.

Livsmedelsjättarna behöver förnyelsebar värme 

Till skillnad vad många tror är det värme och inte elektricitet som är den stora utmaningen. I livsmedelsindustrin står värme för 75% av energiförbrukningen och elektricitet för bara 25%. Värmen produceras idag i regel med förbränning av fossila bränslen, som gas. 

Absolicons koncentrerande solfångare har över 76% verkningsgrad och kan producera värme och ånga upp till 160 grader.

Två sålda produktionslinor 

För att förse de globala livsmedelsjättarna med solvärme bygger Absolicon upp ett nätverk av lokala solfångartillverkare.  

I december 2022 sålde Absolicon produktionslinor till Kanada och Egypten med sammanlagt ordervärde om 86 miljoner kronor.  

De internationella energiorganen IEA och IRENA ser båda solvärme som en av de centrala lösningarna för industrins värmebehov. Den globala industrimarknaden för solfångare uppskattas till mellan 4 000 och 11 000 miljarder kronor till år 2050. 

Försäljning av egna material 

”Mottagarröret, glaset och reflektorn, är de viktigaste komponenterna i våra solfångare och de säljer vi till de lokala solfångartillverkarna”, berättar Erik Zäll, forskningsingenjör på Absolicon och industridoktorand vid Umeå Universitet. 

Licensintäkter 

Absolicon
Sammanlagt hade Absolicon vid årsskiftet 88 patent eller patentansökningar i tolv patentfamiljer i sin immaterialrättsliga portfölj. (Foto: Absolicon)

Absolicon har en stark patent- och varumärkesportfölj. Sammanlagt hade Absolicon vid årsskiftet 88 patent eller patentansökningar i tolv patentfamiljer i sin immaterialrättsliga portfölj. 

Köparna av produktionslinor betalar en licensavgift till Absolicon för varje producerad solfångare. 

Omställning av Europas 6000 fjärrvärmenät 

I Sverige får 90 procent av flerfamiljshusen sin värme från fjärrvärme.  

I Europa finns 6000 fjärrvärmenät som eldar kol och gas som behöver ställas om. 

Solvärme för städer och industrier kan lagras från sommar till vinter i stora vattenfyllda groplager med små värmeförluster. Systemet är flera hundra gånger billigare än att lagra elektricitet i batterier. 

Växla upp framgångarna med kraftfull marknadsföring 

De sålda produktionslinorna till Kanada och Egypten visar att Absolicons globala/lokala affärsmodell fungerar. Absolicons globala samarbete med livsmedelsjättarna leder till lokal försäljning av produktionslinor.  

Det faktum att lokala partners nu ser att det är lönsamt att köpa solfångarfabriker av Absolicon är ett kraftfullt försäljningsargument.  

För Absolicon är det nu givet att ta in mer kapital för att kraftfullt växla upp framgångarna.

Erbjudandet i korthet
Företaget Absolicon grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsföretag inom solteknik. Idag är Absolicon ett affärsföretag med mer än tio års operativ erfarenhet från över 6000 kvm installerat område i 20 installationer över hela världen. Absolicon T160-tekniken är certifierad med Solar Keymark och Absolicon har tilldelats Solar Impulse-märkningen två gånger.

Avstämningsdag: 21 februari 2023
Teckningstid: 23 februari – 20 mars 2023
Företrädesrätt: Den som är registrerad aktieägare på avstämningsdagen ska erhålla två (2) teckningsrätter för varje innehavd aktie i Absolicon Solar Collector. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Absolicon Solar Collector.
Teckningskurs: 90,00 SEK per aktie
Erbjudandets omfattning: 120 MSEK
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stockmarket under perioden från och med den 23 februari 2023 till och med den 15 mars 2023.
Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Svensk solvärme löser storbolagens energikris [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS