Svenska Absolicons koncentrerande solfångare har över 76 procent verkningsgrad och kan producera värme och ånga upp till 160 grader. Världens största livsmedelsbolag samarbetar nu med Absolicon för att minska sina koldioxidutsläpp. 

Många globala storbolag arbetar nu med Absolicons solvärmeteknik. Idag har företaget överenskommelser eller avtal med 7 av världens största bolag inom livsmedel och drycker. Hos bryggerijätten Carlsberg och hos Birra Peroni har Absolicon byggt anläggningar för leverans av ånga från solen. 

För att förse de globala livsmedelsjättarna med solvärme bygger Absolicon upp ett nätverk av lokala solfångartillverkare. Dessa tillverkare köper först en robotiserad produktionslina som tillverkar en solfångare var 6:e minut och sedan material till solfångarna av Absolicon. 

”Sammanfattningsvis har strategin med pilotinstallationer har varit mycket framgångsrikt. Två av de multinationella storbolagen har redan bjudit in till diskussioner om centrala avtal. Fortsatta omfattande investeringar i sådana samarbeten är nyckeln till snabb global expansion”, säger Absolicons vd och grundare Joakim Byström.

Stora affärer på global miljardmarknad för solvärme

I december 2022 sålde Absolicon en produktionslina till Kanada och en till Egypten med sammanlagt ordervärde om 86 miljoner kronor.

Det faktum att lokala partners nu ser att det är lönsamt att köpa solfångarfabriker av Absolicon är ett kraftfullt försäljningsargument i många fler länder, och den globala industrimarknaden för solfångare uppskattas till mellan 4 000 och 11 000 miljarder kronor till år 2050.

Se video om företrädesemissionen 2023 här.

Solvärme ger lägre energipris än olja och gas

Absolicons vd och Grundare Joakim Byström. (Foto: Absolicon)

”Det är nu givet att ta in mer kapital för att kraftfullt växla upp våra framgångar. Vår mission är att med de robotiserade produktionslinorna som massproducerar solfångare revolutionera värmeförsörjningen och ge energi till lägre pris än olja och gas”, säger Joakim Byström.

Absolicon genomför just nu en nyemission om 120 miljoner kronor före emissionskostnader som pågår till och med den 20:e mars. I huvudsak skall kapitalet från emissionen användas till försäljning och marknadsföring.

Erbjudandet i korthet
Företaget Absolicon grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsföretag inom solteknik. Idag är Absolicon ett affärsföretag med mer än tio års operativ erfarenhet från över 6000 kvm installerat område i 20 installationer över hela världen. Absolicon T160-tekniken är certifierad med Solar Keymark och Absolicon har tilldelats Solar Impulse-märkningen två gånger.

Avstämningsdag: 21 februari 2023
Teckningstid: 23 februari – 20 mars 2023
Företrädesrätt: Den som är registrerad aktieägare på avstämningsdagen ska erhålla två (2) teckningsrätter för varje innehavd aktie i Absolicon Solar Collector. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Absolicon Solar Collector.
Teckningskurs: 90,00 SEK per aktie
Erbjudandets omfattning: 120 MSEK
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stockmarket under perioden från och med den 23 februari 2023 till och med den 15 mars 2023.
Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Robot med AI räddar pressade matproducenter [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS