I takt med den fossila el- och värmeproduktionen fasas ut behövs planerbar förnyelsebar energi som ersättning. Det vill säga energiproduktion som levererar trots att vinden inte blåser eller solen inte skiner. Denna vecka uppnådde Phoenix BioPower en viktig milstolpe i sin utveckling av framtidens teknik som kan ersätta kolkraften i stor skala

För att nå målet om högst 1,5 graders temperaturhöjning måste man tillföra 1 000 TWh förnybar energi varje år fram till 2050 – lika mycket som ett USA var tredje år.

Alternativen som dominerar i dag är sol- och vindkraft. Båda är väderberoende och kan inte producera planerbar och reglerbar energi.

Något som medför stora utmaningar som volatila priser, möjlig effektbrist och ökade behov av dyr energilagring.

”Utfasningen av planerbar elproduktion från fossil kraftvärme och kärnkraft har fått värre konsekvenser än vad någon kunnat gissa. Och detta sammanfaller med kriget i Ukraina och den snabba utfasningen av den viktiga ryska naturgasen. Detta tillsammans med att nästan hälften av den franska kärnkraftsflottan står still har gett oss en ”perfekt storm” på energimarknaden”, säger Henrik Båge, vd för svenska Phoenix BioPower.

Förnybar energi med enorm potential

Ett av de mest lovande alternativen till att bränna fossila bränslen är förnybar biomassaeldad kraftvärme.

Den producerar stora mängder energi redan i dag och kan med hjälp av ny teknik effektiviseras till att producera stora mängder av grön el.

Svenska bolaget Phoenix BioPower utvecklar en ny kraftvärmeteknik som kan producera el till elnätet betydligt mer effektiv än dagens teknik och värme för till exempel fjärrvärme.

Stor milstolpe uppnådd denna vecka

I torsdags genomförde bolaget ett mycket framgångsrikt test med den integrerade anläggningsrigg som uppförts i deras lokaler på KTH Campus.

Denna rigg motsvarar hela anläggningsprincipen från fast biomassa via förgasning och gasrening till förbränning i en brännkammare för en gasturbin.

Nu kan bolaget börja bevisa att tekniken fungerar i mindre skala och olika bränslen och förhållanden kan testas.

Stor klimatnytta i fossilberoende länder

Särskilt effektfull skulle bolagets teknik  vara i länder som är kraftigt beroende av fossil energi men som också har god tillgång på biomassa från skogsindustrin eller jordbruket.

ANNONS

Där kan en storskalig implementering av tekniken minska CO2-utsläppen med många miljoner ton.

Henrik Båge, vd för svenska Phoenix Biopower.

”Energibristen har flera dimensioner där avsaknaden av storskalig planerbar elproduktion är en. En annan är den ryska gasen som efter Rysslands invasion av Ukraina snabbt ska fasas ut från ett mycket trögrörligt system. Då uppstår ofrånkomligen bristsituationer innan ersättningslösningar är på plats” säger Henrik Båge och fortsätter:

”Naturgas har tre huvudsakliga användningsområden; elproduktion, uppvärmning och som industrigas, där uppvärmning och elproduktion förväntas prioriteras i ett framtida bristläge. Naturgasen kan till stor del ersättas av grön gas från restströmmar från skog och jordbruk, till exempel genom den trycksatta förgasningsteknik som vi utvecklar.”

Investera i framtidens gröna energiproduktion

Phoenix BioPower genomför nu en nyemission där man tar in 17,5 miljoner kronor före emissionskostnader eller 26,7 miljoner kronor vid en eventuell överteckning.

Pengarna från emissionen ska i huvudsak användas till teknik- och affärsutveckling.

Marknaden för förnybar, biomasseeldad kraftvärme uppgår till cirka 60 TWh värmeproduktion per år i Norden. Det representerar en potential på uppemot 300 miljarder kronor över 30 år.

Bolagets potentiella andel av anläggningsinvesteringen utgör 10–20 procent. Globalt är kraftvärmemarknaden, inklusive den fossila kraftvärmen, omkring hundra gånger större.

”Alla bolagets tidigare emissioner har övertecknats så det finns förstås en förhoppning om att det blir så också denna gång. Givet hur omvärlden ser ut känns det helt rätt att arbeta med den här tekniken just nu”, säger Henrik Båge.

Erbjudandet i korthet
För ytterligare information om erbjudandet samt knappar till att investera, vänligen se nedan.

Villkor: Tio (10) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) aktie av serie B
Teckningskurs: 10,15 SEK
Avstämningsdag: 6 oktober 2022
Teckningstid: 10 oktober – 24 oktober 2022

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer:
Storsatsning på Sveriges största förnybara energikälla [Dagens PS]
Stegrande elpriser banar väg för högeffektiv bioenergi [Dagens PS]