Detta är en sponsrad artikel

Stark börsreaktion på försvarsaktie

Uppdaterad: 28 feb. 2023Publicerad: 23 feb. 2023
W5
Sedan introduktionen av W5:s aktie har kursen stigit med närmare 180 procent på en i övrigt svag börs. (Foto: W5 Solutions)
ANNONS
ANNONS

Ett svenskt börsbolag som arbetar med säkerhet växer kraftigt – inte minst drivet av den ökade internationell säkerhetspolitiska situationen. En utveckling som också avspeglats en kraftigt stigande kurs sedan bolagets aktie listades i slutet av 2021.

Under 2022 ökade W5 Solutions omsättning med 78,4 miljoner kronor – en ökning med 43 procent – varav 85 procent är organisk tillväxt. Och tillväxttakten visar inga avtagande tecken. Under 2022 stannade orderingången på 208 miljoner kronor (191). Vid utgången av året visade orderboken 192 miljoner kronor (177).

Lönsam tillväxt

”Vi har en fortsatt stark lönsam tillväxt. Årets sista kvartal är W5 Solutions hittills bästa. Våra intäkter uppgick till 78,4 (54,8) miljoner kronor, vilket är en tillväxt på 43 procent jämfört med samma period 2022, varav huvuddelen (85%YoY) är organisk tillväxt”, säger Daniel Hopstadius, vd för W5 Solutions, i rapporten, och fortsätter:

”Under fjärde kvartalet 2022 omsätter vi betydligt mer än under hela 2019. Vi har samtidigt lyckats höja marginalerna, trots att det fortfarande råder viss komponentbrist inom flera områden som under året har påverkat våra marginaler negativt.”

Daniel Daniel Hopstadius, vd W5 Solutions

ANNONS
ANNONS

Stark kursreaktion

Rapporten togs emot väl av aktiemarknaden och kursen för bolagets aktie steg med cirka 6 procent under förmiddagen på bokslutsdagen. Sedan introduktionen av W5:s aktie har kursen stigit med närmare cirka 180 procent på en i övrigt svag börs.

Nordisk expansion

W5 Solutions har expanderat internationellt under 2022, bland annat genom ett förvärv av ett bolag i Finland.

”Vår ambition är att bli en viktig del i Nordens försvar, och även växa vidare för att bidra till andra länders säkerhet. Vi fortsätter att stötta den nordiska försvarsförmågan. Under kvartalet har vi fått två kompletterade ordrar från en nordisk kund till affärsområdet Live-Fire Training. Det vi ska leverera under 2023 till och med kvartal fyra, 2024, är bland annat utbildningsmateriel för realistiska övningar i syfte att utbilda soldater i vapenfärdigheter.”

W5 Solutions levererar högteknologiska system och lösningar. Deras kunder är svenska och internationella myndigheter och bolag inom försvar och samhällsskydd. 

 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läs mer: Ökade försvarssatsningar lyfter okänt svenskt bolag

 

ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS