Det snabbväxande och högteknologiska svenska försvarsföretaget summerade tredje kvartalet 2022 till sitt historiskt starkaste. Därefter avslutade de året med att starta ett finländskt dotterbolag, vinna två ordrar med ett sammanlagt värde på 44 miljoner kronor samt etablera ett strategiskt partnerskap med det amerikanska företaget Shield AI.

Nasdaq First North-listade W5 Solutions – som utvecklar, konstruerar och levererar spetsteknologi inom samhällsskydd och försvar – visar en kraftigt tillväxt och stigande omsättning för 2022.

Bolaget levererar lösningar för samhällsskydd till många myndigheter och försvarsmakter i och utanför Sverige, framför allt i utbildning- och övningssyfte.

De allt större försvarsbudgeterna i väst, sedan kriget i Ukraina bröt ut, har gjort att efterfrågan på bolagets lösningar ökar kraftigt.

Från vänster: Daniel Hopstadius, vd W5 Solutions och Robert Dahlqvist W5 Solutions försäljningschef. (Foto: W5 Solutions)

”Vår strategi är att fortsätta att växa snabbt och lönsamt, både organiskt och genom förvärv. Vi har tydliga strategier för båda områdena. Vi ser inte minst en kraftig tillväxt hos befintliga kunder, som får allt större budgetar. Dessutom är vi världsledande inom våra segment, med resultatet att vi löpande vinner marknadsandelar runt om i världen”, säger Daniel Hopstadius, W5 Solutions vd.

Fokus ligger på att ta vara på den fortsatt stora efterfrågan på bolagets lösningar, vilket ställer stora krav på leveransförmågan.

W5:s bedömning är att det kommer att innebära en generell tillväxt inom princip samtliga affärsområden och dotterbolag. Vilket i sin tur bygger service- och supportaffären framgent.

Med hänsyn tagen till den redan starka orderboken och närliggande affärer ser 2023 ut att bli ännu ett starkt år.

”Här handlar det om att prioritera på bästa sätt, på grund av den ökande efterfrågan och hitta lösningar på grund av det fortsatta världsläget med bland annat komponentbrister, säger Robert Dahlqvist, W5 Solutions försäljningschef och fortsätter:

”Våra team visar en fantastisk flexibilitet och tålamod att leverera trots ständigt nya förutsättningar, vilket innebär att vi alla behöver kavla upp ärmarna för att säkerställa att våra kunder får det de förväntar sig. Allt för att vi ska leva upp till vår vision om en tryggare morgondag.”

Startar upp i Finland

Etableringen av W5:s närvaro i Finland är den första etableringen utanför Sverige och ett viktigt steg i bolagets tillväxtresa mot ytterligare internationell expansion.

Bolaget, W5 FINLAND OY, jobbar med kunder som myndigheter och den civila marknaden.

Det första verksamhetsköpet är ett inkråmsförvärv av ett system för att kasta lerduvor som ägs och drivs av familjeföretaget Nastakiekko OY.

W5 Solutions dotterbolag MR Targets, ansvarar för marknadsföring och försäljning av systemen mot den civila marknaden.

”Vi stärker vårt produktutbud inom det civila affärsområdet Live-Fire Training ytterligare samtidigt som vi blir global leverantör av Nasta lerduvekastarna, som bland annat används under de Olympiska Spelen”, säger Daniel Hopstadius.

ANNONS
ANNONS

Bidrar till den nordiska försvarsförmågan

Under december 2022 vann bolaget två större ordrar, på 12 miljoner kronor respektive 32 miljoner kronor från en nordisk kund.

Ordrar som betyder att W5 Solutions fortsatt ska stödja kunden med uppgraderat utbildningsmaterial för att bland annat genomföra realistiska stridsövningar med skarp ammunition för att bidra till att stärka den nordiska försvarsförmågan.

W5 Solutions är experter på träning och simulering, kommunikation och strömförsörjning.

Dessutom erbjuder bolaget stödfunktioner som integration, installation, utbildning, reparation och underhåll för egna produkter samt för våra strategiska partners produkter inom försvarssektorn.

Jonas Tydén, försäljningsansvarig Live-Fire Training. (Foto: W5 Solutions)

”Med hjälp av våra lösningar från klassrum till stridsfält kan kunden öva realistiskt och effektivt i syfte att vara redo för skarpa insatser. Det gäller Försvarsmakten och andra myndigheter för samhällsskydd”, säger Jonas Tydén, försäljningsansvarig Live-Fire Training.

Strategiska partnerskap på plats

W5 har etablerat ett strategiskt partnerskap med det amerikanska företaget Shield AI, ett snabbväxande försvarsteknikföretag som bygger autonoma drönare, UAV (Unmanned Aerial Vehicle) med AI-förmåga.

”Med partnerskapet kommer vi kunna leverera en av de mest passande obemannade taktiska flygsystem till våra kunder i Sverige. V-BAT lämpar sig väl för att tillgodose det akuta behovet av drönare för arktiska- och maritima operationer”, säger Paul Tengbom, ansvarig strategiska partnerskap.

Investera i W5 Solutions på Avanza och Nordnet:

Avanza

Nordnet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Årets bästa börsnoteringar – bolag upp 137 procent [Dagens PS]