Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Sotkamo Silver säkerställer fortsatt expansion

Sotkamo, emission, företrädesemission
PS ställer åtta snabba frågor till Sotkamos vd Paul Johnsson med anledning av företrädesemissionen.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 17 feb. 2022Publicerad: 16 mars 2020

Nu genomför Sotkamo Silver, som är noterat på NGM Equity, en företrädesemission på cirka 60 miljoner kronor. Bolagets huvudsakliga brytning sker i bolagets gruva i finländska Sotkamo.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Emissionen är avslutad.

PS Emissionsservice ställer med anledning av emissionen ett antal frågor till bolagets vd Paul Johnsson.

Vad ska ni använda pengarna till?

Emissionen genomförs för att påskynda borr- och utvecklingsprogram som ska förlänga gruvans livslängd och för att säkerställa en rörelsekapitalreserv. Vi har ett kärnborrnings- och utvecklingsprogram för att förlänga gruvans livslängd från nuvarande cirka 6 år till 10–15 år. De existerande mineraltillgångar under de nuvarande brytningsnivåer är huvudmålet med borrningen.

Här är utveckling av nya produktionsområden nödvändigt för att nå gruvans potential. Då måste vi djupare ned i gruvan.Det finns en plan för att vi ska kunna öka produktionen ytterligare. I år kör vi igång ett provprojekt med en maskin som sorterar den krossade malmen. Det sker genom att den med hjälp av röntgen läser av om det finns metall i stenen eller inte. Och sedan sorterar den bort sten utan metall. Blir provprojektet framgångsrikt ska vi skala upp den här sortens sortering.

Hur skulle du beskriva det senaste året?

Vi har tagit flera viktiga steg. Det senaste året har vi lämnat prospekteringsstadiet och blev ett producerande gruvbolag. Vi har dessutom kommit upp i storskalig produktion. Den startade för cirka ett år sedan och vi nådde det som kallas full produktion i slutet av sommaren. Därefter har vi arbetat med viss finjustering av processerna för att öka utvinningen ytterligare.

Här ger oss kapitalet från nyemissionen att vi kan påskynda vårt borr- och utvecklingsprogram, utan att vara hänvisade till det kassaflöde som nuvarande brytning genererar. Sammantaget innebär vår finansiella ställning och genomförande av våra program att vi når en betydligt lägre risk i verksamheten.Sedan brytningen kommit igång har ni redovisat ett positivt kassaflöde.

ANNONS
Kommer det positiva kassaflödet att bestå?

Ja, det kommer det att göra. Sedan kan det variera mellan olika månader, men vi kommer definitivt att vara kassaflödespositiva på helårsbasis. Silverpriset varierar över tiden.

Hur slår variationer i silverpriset på Sotkamos intjäning?

Variationer får genomslag på lönsamheten. Cirka 60 procent av intäkterna kommer från silver, och här fluktuerar marknadspriset. Vår bedömning av silverpriset är att det stiger över tid vilket delvis beror på att den industriella efterfrågan ökar kontinuerligt och det mer än produktionen i världen stiger. Men det kommer att vara fluktuationer på vägen.

Använder ni terminssäkringar för framtida försäljning av silver för att öka förutsägbarheten?

Nej, det gör vi inte eftersom det är en dyr försäkring. Och vi tror på ett stigande silverpris över tid. Förr eller senare slår ändå marknadspriset igenom – både på upp- och nedsidan.

Hur ser det framtida investeringsbehovet ut?

Vi kommer att behöva investera i vår gruva för att kunna utvinna de malmreserver vi bedömer finns där. Dessutom kommer vi också behöva betala för prospektering i närområdet. Och planen är att det delvis ska vara självfinansierat genom Sotkamos intjäning och den nyemission på cirka 60 miljoner kronor som nu genomförs.

ANNONS
Hur arbetar Sotkamo med hållbarhet och miljö?

Miljön är viktig för oss. Vi jobbar löpande med miljöfrågor och har en person som dedikerat arbetar med det. Ett exempel är att vi arbetar med ett slutet kretslopp, vi har ett mekaniskt vattenreningsverk och vi använder sanddammar för rening. Utöver det strävar vi mot att använda de mest energieffektiva metoderna i både vår brytning och anrikning. Sammanfattningsvis, vi gör mer än miljöstadgarna i Finland kräver.

Vad kommer att karakterisera 2020?

Framför allt att vi ska optimera verksamheten i vår silvergruva och börja arbeta med att genomföra beslutade borr- och utvecklingsprogram. Här finns det mycket att göra. Man ska komma ihåg att vi varit igång med fullskalig produktion i mindre än ett år. Sedan ska vi självklart, som nämnts, fortsätta att se hur vi kan fortsätta att expandera.

Läs mer om företrädesemissionen i Sotkamo Silver AB (publ.) här nedan:

Erbjudandet i korthet

Företrädesemission i Sotkamo Silver AB (publ.). Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående företrädesemission. Teckna via nedan länkar.

Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie, oavsett serie, som innehas på avstämningsdagen den 14 april 2020, berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 1,38 kronor.
Emissionsbelopp: Ca 62,1 Mkr.
Teckningskurs: 1,38 kr per aktie.
Teckningsperiod: 2020-04-16 till 2020-05-05.
Övrigt: Sotkamo Silver AB kommer att överlåta teckningsoptioner vederlagsfritt till dem som tecknat aktier i nyemissionen på följande sätt: för fyra (4) tecknade, tilldelade och betalda aktier i nyemissionen erhålls en (1) teckningsoption 2020/2021.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS