Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Sotkamo gör nyemission för bättre kassaflöde och ökad livslängd

Paul Johnsson, vd Sotkamo Silver, förtydligar vad nyemissionen kommer användas till i en intervju med Dagens PS. (Foto: Sotkamo Silver)
Paul Johnsson, vd Sotkamo Silver, förtydligar vad nyemissionen kommer användas till i en intervju med Dagens PS. (Foto: Sotkamo Silver)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 17 feb. 2022Publicerad: 04 feb. 2020

Sotkamo Silver – på Nasdaq First North – gör nyemission på cirka 60 MSEK för att få medel som förlänger silvergruvans livslängd och göra investeringar som förbättrar kassaflödet. Hör bolagets VD Paul Johnsson berätta mer i detalj om Sotkamo Silvers framtid.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Emissionen är avslutad. 

Läs mer: Sotkamo Silver säkerställer fortsatt expansion

Läs mer om företrädesemissionen i Sotkamo Silver AB (publ.) här nedan:

Erbjudandet i korthet

Företrädesemission i Sotkamo Silver AB (publ.). Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående företrädesemission. Teckna via nedan länkar.

Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie, oavsett serie, som innehas på avstämningsdagen den 14 april 2020, berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 1,38 kronor.
Emissionsbelopp: Ca 62,1 Mkr.
Teckningskurs: 1,38 kr per aktie.
Teckningsperiod: 2020-04-16 till 2020-05-05.
Övrigt: Sotkamo Silver AB kommer att överlåta teckningsoptioner vederlagsfritt till dem som tecknat aktier i nyemissionen på följande sätt: för fyra (4) tecknade, tilldelade och betalda aktier i nyemissionen erhålls en (1) teckningsoption 2020/2021.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS