Hållbarhet och cirkulär ekonomi är koncept som genomsyrar hela näringslivet just nu – men få saker är så grönt som återvinning. Börsaktuella Norditek Group visar dessutom både tillväxt och lönsamhet och ser möjligheter att expandera. 

ANNONS

Norditek Group utvecklar, säljer, leasar och hyr ut mobila och flexibla återvinningsanläggningar inom segmenten Avfall, Grus & Berg och Biomassa.  

Det Göteborgsbaserade bolaget är främst fokuserat på den svenska marknaden – men bolagets produkter har också börjat efterfrågas internationellt.

Miljöteknik och återvinning expanderar kraftigt

Marknaden för miljöteknik och återvinning är kraftigt expanderande. Exempelvis har materialåtervinning av icke magnetiska metaller i snitt ökat med 21,4 procent varje år sedan 2010.  

Norditeks erbjudande särskiljer sig från konkurrenters genom modullösningar där egenproducerade produkter kan kombineras tillsammans med andra producenters. Norditek använder sig av en hyrköpsmodell utvecklad för att kunderna alltid ska få den bästa individuella lösningen.  

“Genom att dels sortera ut olika materialtyper på vikt och densitet via exempelvis magneter och vattenbad, dels krossa för att sortera material på storlek, kan Norditeks kunder återvinna ett mer finfördelat och värdemässigt högre material ur sitt ursprungsmaterial. Detta samtidigt som kunden bidrar till ett mer cirkulärt samhälle”, skriver Norditek i sin bolagsbeskrivning i samband med emissionen inför börsnoteringen.  

Återvinningsindustrin växer sig starkare

Återvinningsindustrin växer sig starkare både i Sverige och i EU och de styrmedel som myndigheterna avsätter för att främja en cirkulär ekonomi med fokus på materialåtervinning, återanvändning och att förebygga avfall är kraftigt stigande.  

ANNONS
ANNONS

Det finns alltså gott om utrymme för expansion – men Norditek gör redan vinster. Under räkenskapsåret som avslutades 31 augusti 2021 nådde Norditek den högsta försäljningssiffran i bolagets över 20 år långa historia med en ebitda-marginal på 15,6 procent.  

“Dessutom bidrar en finare materialåtervinning med högre återvinningsgrad till en större vinst för vår miljö”, skriver Norditeks vd Daniel Carlberg i bolagsbeskrivningen. 

Gör emission på 26 MSEK

Nettolikviden från emissionen på 26 miljoner kronor ska tillsammans med bolagets nuvarande kassa på 4 miljoner kronor användas till förvärv, produktutveckling och expansion både i Sverige och på exportmarknaden där företagets egna produkter börjat efterfrågas. Bolaget uppskattar att cirka 10 procent av emissionslikviden kommer att användas till exportförsäljning.  

Bolagets största ägare ingår lock-up om upp till 36 månader på befintligt aktieinnehav. 

Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är preliminärt bestämt till den 10 november.  

Läs även: Expansiva återvinningsbolaget till börsen [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Erbjudandet i korthet

Inbjudan till teckning av aktier i Norditek Group AB (publ).

Pris per aktie: 11 SEK
Anmälningsperiod: 18 – 29 oktober 2021
Första dag för handel: 10 november
Värdering pre-money: 110 MSEK
Erbjudandets storlek: 26 MSEK

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.