Det expansiva återvinningsbolaget Norditek – vars aktie är på väg att listas på Nasdaq First North – genomför en spridningsemission på 26 MSEK före emissionskostnader, varav 65 procent omfattas av teckningsåtaganden.

ANNONS

Pengarna från emissionen ska användas för företagsförvärv och finansiera en expansion genom ett breddat produktsortiment. Bolagets största ägare ingår lock-up om 36 månader på befintligt aktieinnehav.

Det drygt 20-åriga Göteborgsbaserade Norditek utvecklar, säljer, leasar eller hyr ut krossar och sorteringsverk med Sverige som arbetsområde. Inriktningen ligger på mobila och flexibla återvinningsanläggningar för återvinning inom segmenten Avfall, Grus & Berg och Biomassa.

Maskinerna skapar möjligheter att på ett ekonomiskt och effektivt sätt återvinna och omvandla material till säljbara produkter av olika slag.

Ökade vinster

”Erbjudandet särskiljer sig från konkurrenters, genom de modullösningar som bolaget kan erbjuda där egenproducerade produkter kan kombineras tillsammans med andra producenters, och möjliggör ökade vinster för kunderna på deras återvunna material genom den detaljerade sortering som bolagets återvinningskoncept bidrar till”, skriver Norditek i sin bolagsbeskrivning som publiceras i samband med erbjudandet att delta i spridningsemission, och fortsätter:

”Genom att, dels sortera ut olika materialtyper på vikt och densitet via exempelvis magneter och vattenbad, dels krossa för att sortera material på storlek, kan Norditeks kunder återvinna ett mer finfördelat och värdemässigt högre material ur sitt ursprungsmaterial.”

Återkommande intäkter

Norditeks affärsmodell möjliggör återkommande intäkter på samma anläggning eller maskin. Anläggningarna, eller enskilda maskiner, kan hyras ut i omgångar till olika kunder och på så sätt generera hyresintäkter med en betydande marginal och slutligen säljas.

Bolaget har redan visat att man klarar av att hålla en god tillväxttakt. Under perioden 2016 – 2019 har Norditek ökat sin genomsnittliga årliga omsättning med cirka 11 procent För det brutna räkenskapsåret, som slutade sista augusti, stannade omsättningen 70,6 MSEK, vilket var en ökning med 32 procent.

ANNONS
ANNONS

Därmed kunde Norditek redovisa en vinst på 6,8 MSEK, vilket gav en vinstmarginal på 9,6 procent.

Strategiska förvärv

En listning av bolagets på Nasdaq First North medför en förstärkt finansiell ställning, vilket förbättrar möjligheterna att genomföra strategiska förvärv samt finansiera bolagets framtida expansion.

I förlängningen innebär det också att Norditek kan utöka nuvarande sortiment och leverera ny teknik till nuvarande kundbas samt inleda projekt tillsammans med nya kundsegment och på nya marknader.

Korsförsäljning

Bolaget har identifierat ett antal potentiella förvärv och förvärvsområden.

”Det finns två strategiska kategorier av förvärv som bolaget fokuserar på. Det första är att bredda koncernens tjänsteutbud, genom ytterligare integrering av värdekedjan, främst via fokus på service- och reservdelsmarknaden. Bolaget kommer också att kunna korsförsälja sitt nuvarande erbjudande till de kunder som ett reservdels-och eftermarknadsbolag har”, säger Norditek, och fortsätter:

”Det andra är att bredda koncernens geografiska närvaro. Även om Bolaget är Sverigetäckande, täcks vissa delar, exempelvis Mälardalen och södra Sverige, via partners. I dessa områden avser bolaget expandera, för att långsiktigt kunna arbeta nära bolagets kunder i dessa geografier och erbjuda ytterligare tjänster och vårda relationerna ännu bättre.”

Det nya kapitalet skall användas för att utöka Norditek hyrköpsaffär, vilket kommer att bidra till ökad försäljning och ökande marginaler. Större rörelsekapital möjliggör ett större lager, vilket innebär snabbare leveranser och öppnar nya dörrar för, till exempel, finansieringsupplägg med partners.

Hyrköpsaffären är en viktig del i bolagets försäljningsprocess och bidrar till de höga marginaler bolaget har kunnat uppvisa historiskt.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Framtiden är cirkulär – investera i återvinning [Dagens PS]

Erbjudandet i korthet

Inbjudan till teckning av aktier i Norditek Group AB (publ).

Pris per aktie: 11 SEK
Anmälningsperiod: 18 – 29 oktober 2021
Första dag för handel: 10 november
Värdering pre-money: 110 MSEK
Erbjudandets storlek: 26 MSEK

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.