Sotkamo Silver, som är noterat på NGM Equity, genomför en företrädesemission på cirka 60 Mkr för att ytterligare utveckla bolagets silvergruva i finländska Sotkamo. Silvergruvan är i full produktion och verksamheten är redan kassapositiv.

Bolagets VD Paul Johnsson berättar att medlen från nyemissionen ska användas för att expandera ännu snabbare och utveckla livslängden på gruvan ytterligare. Ny teknik ska också göra den ännu effektivare.


Dagens PS ställer med anledning av emissionen ett antal frågor till bolagets vd Paul Johnsson.

Läs mer: Sotkamo Silver säkerställer fortsatt expansion

Läs mer om företrädesemissionen i Sotkamo Silver AB (publ.) nedan.

 

ANNONS
ANNONS

Erbjudandet i korthet

Företrädesemission i Sotkamo Silver AB (publ.). Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående företrädesemission. Teckna via nedan länkar.

Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie, oavsett serie, som innehas på avstämningsdagen den 14 april 2020, berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 1,38 kronor.
Emissionsbelopp: Ca 62,1 Mkr.
Teckningskurs: 1,38 kr per aktie.
Teckningsperiod: 2020-04-16 till 2020-05-05.
Övrigt: Sotkamo Silver AB kommer att överlåta teckningsoptioner vederlagsfritt till dem som tecknat aktier i nyemissionen på följande sätt: för fyra (4) tecknade, tilldelade och betalda aktier i nyemissionen erhålls en (1) teckningsoption 2020/2021.

Teckna med Bank ID
Teckningsanmälan
Prospekt
Folder