Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Så ska silvergruvan bli ännu lönsammare – se VD berätta

Paul Johnsson, VD Sotkamo Silver AB, berättar om hur företrädesemissionen ska användas för silvergruvans utveckling. (Foto: Privat)
Paul Johnsson, VD Sotkamo Silver AB, berättar om hur företrädesemissionen ska användas för silvergruvans utveckling. (Foto: Privat)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 17 feb. 2022Publicerad: 24 feb. 2020

Sotkamo Silver, som är noterat på NGM Equity, genomför en företrädesemission på cirka 60 Mkr för att ytterligare utveckla bolagets silvergruva i finländska Sotkamo. Silvergruvan är i full produktion och verksamheten är redan kassapositiv.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Bolagets VD Paul Johnsson berättar att medlen från nyemissionen ska användas för att expandera ännu snabbare och utveckla livslängden på gruvan ytterligare. Ny teknik ska också göra den ännu effektivare.


Dagens PS ställer med anledning av emissionen ett antal frågor till bolagets vd Paul Johnsson.

Läs mer: Sotkamo Silver säkerställer fortsatt expansion

Läs mer om företrädesemissionen i Sotkamo Silver AB (publ.) nedan.

 

Erbjudandet i korthet

Företrädesemission i Sotkamo Silver AB (publ.). Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående företrädesemission. Teckna via nedan länkar.

Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie, oavsett serie, som innehas på avstämningsdagen den 14 april 2020, berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 1,38 kronor.
Emissionsbelopp: Ca 62,1 Mkr.
Teckningskurs: 1,38 kr per aktie.
Teckningsperiod: 2020-04-16 till 2020-05-05.
Övrigt: Sotkamo Silver AB kommer att överlåta teckningsoptioner vederlagsfritt till dem som tecknat aktier i nyemissionen på följande sätt: för fyra (4) tecknade, tilldelade och betalda aktier i nyemissionen erhålls en (1) teckningsoption 2020/2021.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS